Nárok na vdovský důchod z důvodu péče při umístění do domova s pečovatelskou službou

Otázka:

Dobrý den
byl mi obnoven vdovský důchod z důvodu péče o matku (bezmocnost III. stupeň). Jsem narozena 16. 6. 1961. Bohužel po Novém roce bude maminka umístěna v domově s pečovatelskou službou. Já si ji budu brát jen na víkendy. Musím pozastavit vdovský důchod? Děkuji.

Odpověď:

Nárok na vdovský důchod z důvodu péče při umístění do domova s pečovatelskou službou

V současné době máte nárok na výplatu vdovského důchodu z důvodu, že splňujete podmínku uvedenou v § 50 odst. 2 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který zní:

Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost).

Pokud bude vaše maminka umístěna do domova z pečovatelskou službou, nejen, že nemůžete splňovat podmínku výkonu péče, ale určitě nebudete splňovat podmínku žití ve společné domácnosti. Nárok na výplatu vdovského důchodu vám tedy zanikne.

Pro úplnost dodávám, že o této skutečnosti máte povinnost informovat ČSSZ do 8 dnů od doby, kdy nastane.