Ukrajinec žijící v Česku a žádost o invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den, prosím vás o radu. Pan z Ukrajiny pobírá invalidní důchod na Ukrajině. V Česku pracuje a má trvalý pobyt po 01. 04. 2003. Nyní kvůli náhlému zhoršeni svého zdravotního stavu nemůže odjet na Ukrajinu, aby požádat o zvýšení stupně ID. Může pan požádat o ID v ČR, když splňuje podmínky doby pojištěni v ČR i bez počítáni doby pojištěni na Ukrajině? Jaký datum vzniku invalidity posudkový lékař muže napsat, když pan je nemocný v podstatě od mala, ale diagnozu upřesnil v ČR až nyní’? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Ukrajinec žijící v Česku a žádost o invalidní důchod

Mezi Českem a Ukrajinou je uzavřena dvoustranná smlouva o sociálním zabezpečení. Díky této smlouvě může pán, o kterém píšete, uplatnit na OSSZ žádost o zvýšení invalidního důchodu na Ukrajině a stejně tak si požádat i o český invalidní důchod.

To, zda splňuje podmínku potřebné doby pojištění v Česku na tzv. sólo důchod (bez přihlédnutí k dobám pojištění získaným na Ukrajině), nemá na výše uvedené vliv (o český důchod by si mohl požádat i tak). Pokud jsou splněny podmínky pro český sólo invalidní důchod, zajišťuje to žadateli, že důchod nebude přiznán v nižší, než minimální možné výši (v roce 2016 činí minimální výše důchodu 3.210 Kč).

Stanovení data vzniku invalidity je plně v kompetenci posudkového lékaře, na tento dotaz nedokáži odpovědět.