Teď jsem si vzpomněla, že mám vyšetření od odborníka ještě o 6 let starší, než odkdy mi byl důchod přiznán

Otázka:

Dobrý den, 2 roky pobírám invalidní důchod a teď jsem si vzpomněla, že mám vyšetření od odborníka ještě o 6 let starší než odkdy mi byl důchod přiznán po vyšetření před 2 roky. Je možné nyní zažádat o zpětné přiznání invalidního důchodu až od té doby o 6 let starší a doplacení částky? Jak se to dělá, kde co vyplnit a kam poslat, doložila bych ty starší výsledky vyšetření, problémy jsem už v té době měla, byla jsem nezaměstnaná a v hmotné nouzi.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Teď jsem si vzpomněla, že mám vyšetření od odborníka ještě o 6 let starší, než odkdy mi byl důchod přiznán

Na podobný dotaz jsem již odpovídal zde. Jak v odpovědi vysvětluji, požádat o posunutí data vzniku invalidity můžete zasláním takového požadavku na místně příslušnou OSSZ. Posudkový lékař poté posoudí, zda invalidita skutečně vznikla dříve. Tento postup má ale zcela nezanedbatelná rizika, na která je třeba myslet:

  1. Vyvoláte kontrolní lékařskou prohlídku (KLP) a při každé KLP může dojít ke snížení nebo odejmutí stupně invalidity. Opakovaně se zde setkávám s dotazy důchodců, kterým byl invalidní důchod snížen nebo odejmut, i když se dle jejich názoru jejich zdravotní stav nezměnil nebo zhoršil. Obdobný případ jen pár dní starý, ale lidé mě v tomto duchu kontaktují pravidelně.
  2. Posunutím data přiznání do minulosti dojde téměř jistě ke snížení výše vypláceného invalidního důchodu. Dříve přiznané důchody jsou obecně nižší a posunutím data přiznání dojde k přepočítání jeho výše od začátku. Doplatek vám ale bude náležet pouze za pět let od uplatnění požadavku na změnu data vzniku invalidity, i když by invalidita vznikla před osmi lety.
  3. To, že máte k dispozici lékařský nález starší než bylo původní datum vzniku invalidity určitě nemusí znamenat, že invalidita vznikla dříve.

Na tato rizika je třeba před uplatněním takového požadavku myslet a brát je do úvahy. Ke snížení invalidního důchodu dojde, při posunutí data přiznání o šest let, s jistotou.