Nepodrobila jsem se vyšetření zdravotního stavu a zastavili mi důchod. Co mám dělat?

Otázka:

Dobrý den, přišlo mi rozhodnutí z ČSSZ o pozastavení invalidního důchodu, jelikož jsem se nedostavila před posudkovou komisi. Pozvánka mi přišla na starou adresu, na nové bydlím tři roky, novou adresu a lékaře jsem hlásila na ČSSZ v Teplicích. Nejsem si vědoma nějaké chyby. Teď nevím, co dělat? Děkuji za radu.

Odpověď:

Nepodrobila jsem se vyšetření zdravotního stavu a zastavili mi důchod. Co mám dělat?

Nyní se musíte osobně s občanským průkazem dostavit na místně příslušnou OSSZ a požádat o provedení vyšetření zdravotního stavu. V případě, že po provedení kontrolní lékařské prohlídky budete i nadále uznána invalidní, bude vám důchod zpětně doplacen.