Je povinností posudkového lékaře nařídit odborné vyšetření?

Otázka:

V případě, že si posudkový lékař není jistý rozsahem postižení posuzovaného, je jeho povinností nařídit odborné vyšetření, nebo se jedná pouze o jeho právo které není povinen respektovat? Prosím o uvedení zákona, který tuto situaci řeší

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je povinností posudkového lékaře nařídit odborné vyšetření?

Posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity se řídí Vyhláškou č. 359/2009 Sb. Další informace dále naleznete v § 39 zákona č. 155/1995 Sb.

Žádný předpis výslovně nestanovuje nutnost vyžadovat další odborné vyšetření, nicméně posouzení by mělo vždy vycházet z dostatečně doložené zdravotnické dokumentace, aby mohl byl zdravotní stav objektivně posouzen.