Pokud syn ukončil povinnou školní docházku, je brán jako dospělý a nemohu za něj vyřídit invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den, dne 23.10.2023 jsem za syna který má těžké mentální postižení, chtěla podat žádost o invalidní důchod jelikož bude mít v lednu 18let, na soudě máme podané opatrovnictvi které může trvat. Jako matka jsem chtěla vše vyřídit než bude mít syn 18let jelikož poté by si musel vyřídit vše sám. Na ossz mi bylo řečeno že pokud ukončil povinnou školní docházku je brán jako dospělý tudíž to za něj nemohu vyřídit a musím žádat ossz o ustanovení opatrovnika než bude vyřízené opatrovnictvi u soudu. Je tomu opravdu tak?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud syn ukončil povinnou školní docházku, je brán jako dospělý a nemohu za něj vyřídit invalidní důchod?

Ano, na OSSZ vás informovali správně. Způsobilost být účastníkem řízení o přiznání invalidního důchodu vzniká ukončením povinné školní docházky – § 3 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Řešením může být plná moc, kterou by vám syn dal (pokud je toho schopen), příp. ustanovení opatrovníka pro řízení podle § 32 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.