Syn podal námitku, kdy požadoval dřívější datum přiznání a invalidní důchod mu byl odebrán

Otázka:

Dobrý den, syn dostal v březnu 2022 invalidní důchod III.stupně. Přiznán mu byl od doby podání žádosti. Je mu 21.let, na podzim 2021 přerušil studium a nikdy nepracoval. Rozporovali jsme datum vzniku invalidity, na doporučení ošetřující psychiatričky a posudkový lékař mu důchod odebral úplně. Důchod pobíral 5 měsíců. Po odebrání ID mu bylo doporučeno, aby se zaregistroval na ÚP. Má nárok na přiznání podpory v nezaměstnanosti? Dále má jedinou možnost odvolání a to podat správní žalobu ke Krajskému soudu. Můžete nám prosím poradit jak ji podat, jak ji sepsat? Dále mám dotaz, zda je možné, když jsem rozporovala datum vzniku invalidity, aby nově posoudili zdravotní stav, který jsem nerozporovala. Psychiatrička nám řekla, že nesmí zrušit ID III.stupně, pokud rozporujeme pouze datum, měli prý zamítnout tento rozpor a ne nově posuzovat zdravotní stav, který jsme nerozporovali. Navíc posuzující lékař není z oboru psychiatrie, nemůže tedy znát podrobnosti z dg PAS a podle názoru ošetřující psychiatričky jednal účelově a vybral si ze zdravotní dokumentace pouze některé pasáže. Jak postupovat při odvolání, jaká je pravděpodobnost, že mu bude opětovně přiznán ID zpětně? Mám pocit, že bojuji s větrnými mlýny. Děkuji za informace a podporu

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Syn podal námitku, kdy požadoval dřívější datum přiznání a invalidní důchod mu byl odebrán

Pokud váš syn nikdy nepracoval a pouze nyní krátce pobíral invalidní důchod, nárok na podporu v nezaměstnanosti mít nebude.

Jakým způsobem podávat žalobu proti správnímu rozhodnutí, má pěkně popsán Veřejný ochránce práv v letáku, který se můžete stáhnou zde. Podání žaloby je vhodné konzultovat s právníkem, ale není to zcela nutné.

V rámci námitky je znovu posuzován celý zdravotní stav, ne pouze to, co namítající rozporuje. Tento postup tedy možný je a opakovaně na něj v důchodové poradně upozorňuji.

Posudkový lékař (vč. námitkového) musí být atestován v oboru posudkového lékařství. Nemusí mít atestaci na všechny specializace, které posuzuje. Tímto nemá smysl argumentovat.

Pravděpodobnost úspěchu žaloby nedokáži posoudit, protože každý případ je individuální. Je zvláštní takto velký „rozptyl“ v hodnocení, takže určitá šance jistě existuje.