Je při námitce možné snížit stupeň invalidity nebo ho i odejmout?

Otázka:

Dobrý den,
mám dotaz ohledně invalidního důchodu. Byl mi přiznán 1.stupeň invalidity – schopnost práce snížena o 35%. Ráda bych podala námitku proti tomuto rozhodnutí, jelikož si myslím, že můj stav je vážnější a že by odpovídal 2.stupni invalidity. Můj dotaz: Je možné, aby na základě podání námitky jiný posudkový lékař rozhodl, že na ID nemám nárok vůbec a byl by mi kvůli tomu „odebrán“ již přiznaný důchod 1.stupně? Anebo lze jedině ponechat již přiznaný 1.stupeň, případně přiznat 2.stupeň invalidity – na základě posouzení jiného posudkového lékaře? Děkuji předem za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je při námitce možné snížit stupeň invalidity nebo ho i odejmout?

Po podání námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, ve které budete rozporovat zhodnocení zdravotního stavu, bude námitkovým lékařem vypracován nový posudek o invaliditě. Dojde tedy k novému komplexnímu posouzení zdravotního stavu. Námitkový lékař pak může stanovit, že se jedná o nižší stupeň (byl-li původně uznán alespoň 2. stupeň), než bylo určeno v prvoinstančním řízení, příp. může dojít i k úplnému oduznání invalidity.