Studium na vysoké škole do 27 let a výpočet starobního důchodu

Otázka:

Na OSSZ mi sdělili, že důchodové pojištění stát hradí do 6 let po 18. roce, tj. do 24. roku žadatele. Studium jsem skončil v 27 letech. 1. Co se dělo s pojištěním po 3 roky? 2. Jak se to odrazí na výši důchodu, mám-li řádný termín 11. 11. 2014? 3. Je-li důsledek nepříznivý, lze jej kompenzovat (např. dál pracovat a odchod do důchodu odložit)?

Odpověď:

Studium na vysoké škole do 27 let a výpočet starobního důchodu

1. Studium je tzv. náhradní dobou pojištění a je pouze na zákonné úpravě, v jakém rozsahu bude náhradní doba pojištění hodnocena při výpočtu důchodu. Náhradní doba pojištění je taková doba, kdy sice sociální pojištění není hrazeno, ale stát tuto dobu při výpočtu hodnotí (např. studium, vojna, péče o dítě do 4 let věku atd.) Z výše uvedeného vyplývá, že stát za vás žádné pojištění během studia neplatil (v dané době ani sociální pojištění neexistovalo) – ani by nemělo význam, aby stát sám sobě posílal peníze.

Studium se sice jako náhradní doba pojištění hodnotí v rozsahu prvních šesti let po 18. roce věku, ale pouze v rozsahu 80 %. Při výpočtu důchodu vám tedy po 18. roce věku nebude hodnoceno 6 let studia, ale pouze 4,8 roku (6 x 0,8).

2. Jeden rok doby pojištění běžně na důchodu činí mezi 200 až 250 Kč. V závislosti na výši příjmů to pochopitelně může být více i méně.

3. V době do vzniku nároku na důchod se za každých 365 dní počítá 1,5 % výpočtového základu. V době po vzniku nároku na starobní důchod bez pobírání důchodu se 1,5 % hodnotí za každých 90 dní. Pokud byste si tedy chtěl „napracovat“ 4 chybějící roky, musel byste pracovat bez pobírání důchodu 360 dní (4 x 90 dní) po vzniku nároku na důchod. Je pochopitelně otázkou, zda (resp. kdy) se takový postup vyplatí (vzdáte se ročního důchodu a získáte řekněme 1000 Kč měsíčně na důchodu navíc?).