Pracoval jsem v zahraničí a ČSSZ mi za dva roky nezapočítala tuto dobu

Otázka:

pracoval jsem 18 let v zahraničí a podklady poslal na CSSZ před dvěma lety. Dodnes mi však nezapočítali roky pojištění v zahraničí. Na koho se mám obrátit? Je zde někdo, kdo pomáhá s podklady pro SD? děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracoval jsem v zahraničí a ČSSZ mi za dva roky nezapočítala tuto dobu

ČSSZ vám nezaeviduje zahraniční doby pojištění, ty eviduje nositel pojištění (důchodový úřad) v zemi, ve které jste byl pojištěný. Při uplatnění žádosti o důchod uvedete, v jaké zemi jste byl pojištěn a ČSSZ potřebné údaje vyžádá u daného nositele pojištění. Před uplatněním žádosti o důchod se tyto doby neřeší a ČSSZ je nepřevezme do své evidence.

Obecné informace, jak se postupuje u tzv. případů s mezinárodním prvkem, naleznete v tomto článku.