Studium v Polsku a výpočet českého starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den
V prosinci 2015 budu mít věk a potřebnou dobu pojištění k odchodu do starobního důchodu.
ČSSZ při vstupním pohovoru oznámila, že nebude mi započitana doba studia, které se konalo v Polsku.
Jsem polskou občankou, s trvalým pobytem od roku 1979 v ČSSR a následně v ČR. Trvalý pobyt mám na základě slučovaní rodin.
Základní, střední a vysokou školu jsem absolvovala v Polsku. Vysokou školu jsem ukončila diplomem v roce 1979 a následně po vyřešeni formalit přestěhovala jsem se do ČSSR.
Od roku 1979 začala moje pracovní doba až dosud. (na území Slovenska,později ČR).
Vysokoškolský diplom vydaný v Polsku je nostrifikovaný v Brně – přiznán titul ing. a doba ukončení studii-květen 1979.
ČR neinvestovalo v moje vzdělaní žádné finanční prostředky, naopak získalo kvalifikovaného pracovníka, který svými dovednostmi a vzděláním pracoval pro stát a v jeho prospěch.
Je mi líto, že doba studia nemůže být zohledněna, protože se konalo v Polsku a ne v ČR.
Budu připravená o nemalou částku peněz.
Nevím, kde mám se obrátit o radu jak tuto věc vyřešit v svůj prospěch.
Mám pocit diskriminace. Děti a mládež která absolvuje vzdělaní v ČR, na které vynakládá stát nemalá částky peněz jsou ve vyhodě.
Děkuji.

Odpověď:

Studium v Polsku a výpočet českého starobního důchodu

Na vaší OSSZ (případně na ČSSZ) vás informovali správně. Česká správa sociálního zabezpečení nebude při výpočtu důchodu přihlížet k době studia v zahraničí. Ke studiu v zahraničí před 1. 5. 1990 se může přihlížet v případě, že byste k tomuto studiu byla vyslána tehdejšími příslušnými československými orgány, což jistě ve vašem případě neplatí. Dále musí být studium postaveno na roveň českému studiu (uvádím pro úplnost).

Každá země si řeší své důchodové nároky samostatně – za doby získané v ČR získáte český důchod, za doby získané v zahraničí je třeba požadovat důchod od příslušné země (za jistých okolností platí trochu jiné podmínky pouze ve vztahu ke Slovensku a bývalým sovětským republikám). Ke zhodnocení doby studia získané v Polsku je tedy příslušné Polsko, na jehož nositele pojištění (obdoba ČSSZ v Polsku) byste se měla obrátit s žádostí o starobní důchod za tuto dobu. Polská strana pak posoudí, zda máte podle polských právních předpisů s přihlédnutím ke koordinačním nařízením EU na polský důchod nárok. Žádost o polský důchod vám sepíší i na vaší OSSZ.