STOP OVZ: Jaký přepočítávací koeficient použijete pro výpočet starobního důchodu v roce 2018?

Otázka:

Dobrý den.
Múžete mi spočítat starobní důchod v roce 2017.
ID. I. st. mi byl přiznán v roce 2012 z OVZ 44878,00 Kč. Jaký přepočítávací koeficient použijete, popř. jaký použít pro výpočet starobního důchodu pro rok 2018. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

STOP OVZ: Jaký přepočítávací koeficient použijete pro výpočet starobního důchodu v roce 2018?

K výpočtu můžete využít naši kalkulačku (STOP OVZ), kterou naleznete zde. Při STOP OVZ výpočtu starobního důchodu v roce 2017 se v případě invalidního důchodu přiznaného v roce 2012 použije koeficient 1,1251. Výši důchodu vám však sdělit nedokáži, neboť mimo původního OVZ je třeba znát i počet let pojištění a příp. i krácení v případě předčasného důchodu. Vše vám dokáže spočítat kalkulačka, na kterou odkazuji výše.

Přepočítací koeficient potřebný pro výpočet důchodu v roce 2018 budeme znát na začátku října 2017. Poté bude upravena i výše uvedená kalkulačka.

Otázka doplněna:

Ještě mám několik dotazů.

Chci odejít do starobního důchodu 12.5.2018. To budu mít přesně na den odpracováno a hlavně pojištěno 47 let. Krácení starobního důchodu 2 čtvrtletí. K čemu slouží ten přepočítací koeficient ?

Chtěl bych vidět v rovnici, ne v kalkulačce, jak se ze STOP OVZ 44878,00 Kč dostane přepočítaný OVZ pro rok 2017.

Má vliv průměrná mzda v ČR na výpočet důchodu. Předpokládám, že ano. Ale nevím, která čtvrtletí nebo pololetí se hodnotí. Je to nárůst mezd v procentech 1. Pololetí 2017 proti 1.pololetí 2016. Můžete mi toto ještě vysvětlit. Nevím tento růst mezd z jakých období se hodnotí.

Moc děkuji za odpovědi.

Odpověď doplněna:

Uvedený koeficient slouží k tomu, aby se původní osobní vyměřovací základ (OVZ) přepočítal na současnou hodnotu peněz a invalidní důchodce nebyl poškozen v případě, že mu po přiznání invalidního důchodu poklesl výdělek.

Rovnice je pouze násobek, tj. 44878 x 1,1251 = 50493 Kč.

Výpočet koeficientu pro přepočet jsem vysvětloval zde, s využitím Nařízení vlády č. 325/2016 Sb. a Vyhlášky č. 324/2012 Sb. by byl následující:

(27156 x 1,0396) / 25093 = 1,1251

Ano, průměrná mzda v Česku ovlivňuje výši důchodu zásadně, má vliv na výši základní výměry důchodu, na jednotlivé redukční hranice, přepočítací koeficient a v důsledku i koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu atd. Myslím, že vše je v tomto směru složitější než čekáte. Co je pro účely důchodového zákona myšlenou průměrnou mzdou, vysvětluje § 15 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. Vždy se srovnává průměrná mzda v prvních pololetích roku – § 17 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.