Starobní důchod z ČR a předčasný důchod z Německa

Otázka:

V roce 2016 (datum nar. 1953) dosáhnu v ČR odchodu do starobního důchodu a chci zažádat o důchod v ČR (placené pojištění 37 let) a současně o (pokrácený) předčasný důchod v SRN (pojištění placeno 10let). Dle německých zákonů by můj odchod tam měl být v roce 2018 (tj. předčasně o 31 měsíců). Prosím o odpověď, zda je toto možné?

Odpověď:

Starobní důchod z ČR a předčasný důchod z Německa

Ano, vámi zvolený postup je možný a řekl bych, že i poměrně běžný. Z České republiky poté budete dostávat důchod za 37 let pojištěných v Česku a z Německa budete dostávat tzv. dílčí důchod za roky pojištěné v Německu. Německý důchod bude pokrácený z důvodu předčasného odchodu do důchodu (ale to už víte).