Starobní důchod na konci roku, pokud je součet podpory a invalidního důchodu vyšší

Otázka:

Dobrý den, věkem splňuji nárok pro starobní důchod, odpracováno mám cca 45 let. Nyní jsem jako uchazeč o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti do dubna 2023. Jsem invalidní důchodce ve II. stupni, poslední zaměstnání jsem ukončila dohodou ze zdravotních důvodů pro více než rok trvající pracovní neschopnost. Nevím, zda by bylo pro mne výhodnější jít do starobního důchodu již letos a přijít o souběh invalidního důchodu a podpory v nezaměstnanosti, který je vyšší, než bude starobní důchod, nebo, pro dlouhodobější výhodnost požádat o starobní důchod již letos.
Když jsem jako uchazeč o zaměstnání, mohu požádat o důchod letos s odkladem výplaty po skončení výplaty podpory v nezaměstnanosti, nebo toto lze jen v případě zaměstnání? Kdo by za mne v tomto případě hradil pojištění a jaký by byl praktický postup z uchazeče o zaměstnání ke starobnímu důchodu, kdy se odhlásit z evidence uchazeče o zaměstnání apod. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Starobní důchod na konci roku, pokud je součet podpory a invalidního důchodu vyšší

Na obdobnou situaci jsem reagoval včera v rámci této odpovědi. Odložená výplata má ve vašem případě smysl kvůli tomu, že je součet invalidního důchodu a podpory v nezaměstnanosti vyšší, než by byl starobní důchod ke konci roku (počítám tedy, že jste již dosáhl důchodového věku).

O přiznání starobního důchodu bez výplaty můžete požádat i ve vaší situaci, ale další evidencí na úřadu práce další dobu pojištění nezískáte (hodnotí se pouze do přiznání důchodu). Zafixujete si ale letošní výpočet (včetně obou letošních mimořádných valorizací a i všech budoucích), který bude jistě vyšší, než důchod přiznaný v příštím roce.

Nyní je třeba požádat o starobní důchod s datem přiznání v letošním roce (např. k 31. 12. 2022) bez výplaty důchodu. V evidenci úřadu práce zůstanete i nadále a dál budete pobírat jak invalidní důchod, tak i podporu. Následně je třeba požádat o uvolnění výplaty důchodu od data po konci podpory. Z ÚP se odhlaste až po vyčerpání podpory. Vše se dá vyřešit i v rámci jedné žádosti, pokud mezi datem uplatnění žádosti a požadovaným datem přiznání výplaty neuplynou více než 4 měsíce.

Na pojištění se nic nemění – až do přiznání výplaty starobního důchodu budete pobírat invalidní důchod, tj. zdravotně pojištěn budete jako doposud