Můžu převést sirotčí důchod na synův účet?

Otázka:

Můžu převést sirotčí důchod na synův účet?

Odpověď:

Můžu převést sirotčí důchod na synův účet?

Bohužel neuvádíte, zda jde o nezletilého nebo zletilého sirotka. U zletilého sirotka (starší 18. let) není se zařízením výplaty sirotčího důchodu na jeho účet problém, postupujte podle pokynů v této důchodové poradně.

Pokud je sirotek mladší 18 let, je sirotčí důchod možné zasílat i na jeho účet. K žádosti je třeba využít tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu, kde do oddílu I. uvedete údaje o sirotkovi a jeho účtu a do oddílu II. údaje o sobě. Tento postup je možné využít jen v případě, že vám již není vyplácený žádný jiný důchod.