Soud se zaměstnavatelem a zhodnocení mzdy vyplacené zpětně jednorázově

Otázka:

moje dcera se soudila se zaměstnavatelem, který jí až po 10ti letech vyplatil jednou částkou mzdu za těchto 10 let, jak se jí to promítne do výpočtu důchodu. Bude nějak zohledněn koeficient přepočtu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Soud se zaměstnavatelem a zhodnocení mzdy vyplacené zpětně jednorázově

Odpověď je uvedena v § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.:

Do vyměřovacího základu pojištěnce se zahrnuje, pokud došlo k pravomocnému rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohodě uzavřené po podání návrhu na zaplacení, náhrada mzdy, platu nebo jiného příjmu náležející v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě třetí (dále jen „náhrada“) a příjem, který byl předmětem návrhu na zaplacení; náhrada a příjem se zahrnují, jen pokud jsou započitatelné do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona nebo do hrubého výdělku, a to v kalendářních měsících, za které náležely, a pokud nebyla jejich výše v jednotlivých kalendářních měsících stanovena, rozpočtou se úměrně na celé období, jehož se rozhodnutí nebo dohoda týkají.

Záleží tedy na tom, co je uvedeno v rozsudku soudu. Pokud jsou v rozsudku jednotlivé výdělky rozepsány, budou zhodnoceny v těch letech, ke kterým je soud přiřkl. Jestliže toto soud do rozsudku neuvedl, bude celá částka rozpočítána do celého období, do kterého patří.

Koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu budou použity stejně, jako by byla mzda (plat) průběžně vyplácena.