Pokud by došlo k poklesu průměrné mzdy, jsou stejně úměrně snižovány přepočítací koeficienty OVZ?

Otázka:

Hezký den, díky výraznému růstu průměrné mzdy rostou úměrně i přepočítací koeficienty OVZ. Pokud by došlo k poklesu průměrné mzdy, jsou stejně úměrně snižovány přepočítací koeficienty OVZ ? S pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud by došlo k poklesu průměrné mzdy, jsou stejně úměrně snižovány přepočítací koeficienty OVZ?

V případě, že by došlo k poklesu průměrné mzdy, k poklesu koeficientů by nedošlo. Podle zákona o důchodovém pojištění totiž přepočítací koeficient nesmí být nižší než 1 (jedna) – § 17 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Koeficienty nárůstu všeobecného základu tak mohou být přinejhorším stejné jako v předchozím roce.

Otázka doplněna:

Hezký den,
je mně jasné, že koeficient nebude nikdy menší než 1, ale jak to bude u koeficientu například u OVZ za rok 1986,který činí 10,1143 pro důchody přiznané od 1.1.2018. Může dojít k jeho poklesu při snížení průměrné mzdy v následujících letech například na 25000,- Kč ?
S pozdravem

Odpověď doplněna:

Jak je uvedeno výše, koeficienty nárůstu všeobecného základu tak mohou být přinejhorším stejné jako v předchozím roce. Přepočítací koeficient neovlivňuje pouze přepočet vyměřovacího základu, který o dva roky předchází rok přiznání výpočet důchodu, ale jeho pomocí se počítají i všechny ostatní koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (od roku 1986). Protože nemůže být nižší než 1, nemohu ani koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu klesnout.

Pokud by došlo k vámi zmiňovanému snížení průměrné mzdy, zůstal by koeficienty stejné jako předchozí rok.