Výpočet důchodu při neplatném rozvázání pracovního poměru

Otázka:

Dobrý den.
Jsem zaměstnancem firmy která je v likvidaci. Již 5 let nedostávám žádnou výplatu, i když rozhodnutím soudem jsem stále zaměstnán. Letos odcházím do předčasného důchodu. Zajímalo by mě, z čeho mi bude vypočítán důchod?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Výpočet důchodu při neplatném rozvázání pracovního poměru

Odpověď na váš dotaz nalezneme v závěru § 11 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodové pojištění, který říká:

Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) (což je zaměstnanec v pracovním poměru) až d) a f) až k), v) až x) a v § 5 odst. 3 považuje též doba, po kterou podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody uzavřené po podání návrhu na určení neplatnosti skončení tohoto právního vztahu trval nadále jejich právní vztah zakládající účast na pojištění, pokud podle tohoto rozhodnutí nebo této dohody došlo ke skončení tohoto vztahu neplatně a pokud by jinak byla, kdyby nedošlo k neplatnému skončení tohoto vztahu, splněna podmínka uvedená v § 8; podmínka zaplacení pojistného se přitom považuje za splněnou.

Z výše uvedeného pro vás vyplývá, že pokud máte pravomocné rozhodnutí soudu o neplatnosti skončení pracovního poměru, bude se vám veškerá tato doba (o které soud rozhodl) hodnotit jako doba pojištění pro výpočet důchodu. Stejně tak výdělky budou hodnoceny dle rozsudku soudu – předpokládám, že soud rozhodl, kolik vám má váš zaměstnavatel doplatit.