Souběh zaměstnání a denního studia

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se použije do výpočtu výše důchodu denní studium při zaměstnání:
dat. narození 12/1965, nárok na starobní důchod 12/2030 (muž), v době od 8/1985 nástup do zaměstnání, avšak od 9/1985 současně nástup na VŠ – denní studium – ukončeno v 7/1990, zaměstnanec byl po dobu studia převeden zaměstnavatelem do “kmenového stavu”. Ve výpisu z evidenčního listu důchodového pojištění je uvedena v těchto letech po dobu studia doba zaměstnání 365 dní a vyměřovací základ samozřejmě 0 Kč. Proč není ve výpisu tedy uvedeno po dobu studia, že se jedná o náhradní dobu, a nebo o vyloučenou dobu? Takhle to přeci snižuje základ pro výpočet výše důchodu. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Souběh zaměstnání a denního studia

Pokud v době před rokem 1996 trvalo zaměstnání (byl vám veden evidenční list důchodového zabezpečení) a současně jste studoval, bude při hodnocení doby pojištění přihlédnuto k době zaměstnání, protože to se hodnotí na 100 % a studium nejvýše na 80 %§ 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Před rokem 1996 stačí, aby zaměstnání trvalo, nemusel jste “chodit do práce”.

Pokud doložíte dobu studia (stačí až při sepisování žádosti o důchod diplomem z VŠ), bude uvedená doba hodnocena jako vyloučená. Podle toho, co uvádíte, předpokládám, že ČSSZ uvedenou dobu studia ve své evidenci vůbec nemá. Proto ji nemáte na IOLDP uvedenu. Navíc IOLDP není doklad, na kterém je uvedeno, jak bude které doba zhodnocena při výpočtu důchodu. Je to pouze informace o tom, které doby má ČSSZ ve své evidenci (ne to, jak je bude hodnotit).