Snížení invalidního důchodu v důsledku posunutí data vzniku invalidity

Otázka:

Dobrý den,moc Vás prosím o pomoc. Dne 28.11.2018 mi přišlo vyjádření z ČSSZ, že místo toho aby mi zvýšili důchod na základě posudku o invaliditě, který doznal, že jsem invalidní od 1994 nikoliv až od roku 1999 (pro těžké astma bronchiale), snížil mi důchod na částku 10221 Kč ze současné částky 12638 Kč. Prosím Vás o pomoc. Již léčba mne stojí měsíčně 6000 Kč a náklady na bydlení mám 5000 Kč.Prosím o pomoc zda se v této situaci dá něco dělat a co mám uvést do odvolání? Přece není možné, aby mi důchod snížili místo toho aby mi ho zvýšili. Prosím o Vaši radu jak postupovat. Jedná se o ohrožení mého života potažmo zdraví, neboť stresová situace, která nyní nastala z důvodu snížení důchodu, je značná.Kromě toho posudek, který byl dodatečně vypracován letos v září 2018 týkající se let 1994 – 1998 (kdy mi bylo 14-18 let) nebyl vypracován dle komplexní zdravotní dokumentace, která byla vedena lékaři kteří mne měli v péči právě v posuzovaných letech 1994 – 1998. V dodatečném posudku lékařské posudkové služby tito lékaři zcela chybí. Nechápu, jak mohl být tedy posudek vypracován bez těchto vedených lékařských dokumentací, které se právě týkaly posuzovaného období 1994 – 1998.Prosím o jakoukoliv radu co mám dělat nebo co mohu s daným rozhodnutím dělat a zda je možné, aby mi důchod, který v současnosti pobírám od roku 2004 snížili o částku 2500 Kč. Děkuji Vám za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Snížení invalidního důchodu v důsledku posunutí data vzniku invalidity

Výpočet důchodu je každý rok jiný. V tomto případě byl navíc od 1. 1. 1996 účinný nový zákon (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, místo zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení). Výpočet invalidního důchodu podle každého z těchto zákonů je zcela odlišný. Nevím z jakého jste se domáhala uznání invalidity i v letech před předchozím přiznáním důchodu, když doplatek důchodu za tuto dobu jste již získat nemohla (dnes se důchod dopláce nejvíce pět let zpětně, dříve to byly tři roky)? Tím, že byl důchod přiznán od jiného data (v jiném roce a zřejmě i podle jiného zákona), došlo zpětně k novému výpočtu a zpětnému dovalorizovaní jeho výše a tento výpočet je pro vás nevýhodnější. Obecně platí, že dříve přiznané důchody jsou nižší, protože valorizace důchod nedokáže vyrovnat obvykle výhodnější výpočet nového roku.

Nejsem posudkový lékař, takže zdravotní stav posoudit neumím a nemohu se vyjadřovat ke způsobu posouzení zdravotního stavu.

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím ČSSZ, je jedinou možností proti němu podat námitku. Jedinou vaší šancí je dosáhnout jiného (pozdějšího) data přiznání důchodu.

Otázka opakovaně doplněna:

Dobrý den,
VOP uváděl, že pokud požádám o přehodnocení důchodu za delší dobu, bude mi důchod navýšen. Kromě toho jsem si myslela, že by mi ministryně mohla udělat výjimku týkající se tvrdosti zákona a nechala by mi vyplatit částku důchodu za dobu minulou.
Jak tedy mám postupovat aby mi důchod byl přiznán později? To již asi ani nejde?
Děkuji Vám. Myslela jsem, že pokud důchod přepočítají a bude nižší, nechají mi stávající výši. Prosím Vás o radu.
Děkuji.

Dobrý den,
prosím o informaci, zda se mé osoby týká“ochranný výpočet” invalidního důchodu a zda není možné, aby mi byl spočítán invalidní důchod “klasickým” způsobem, přiznaná částka však nesmí být nižší než částka zaručená tímto “ochranným výpočtem” (oba výpočty tedy “klasický” i “ochranný” se porovnají a přizná se ten pro žadatele výhodnější). Není to náhodou můj případ kdy jsem měla přiznán 12638 Kč a nyní mi byl snížen na částku 10221 Kč. Nemají mi náhodou ponechat ten výhodnější tj. 12638 Kč?
Děkuji Vám za radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Veřejný ochránce práv opakovaně kritizuje ČSSZ kvůli tomu, že nepřesně (nepříliš zpětně) stanovuje datum vzniku invalidity. V důsledku toho některým žadatelům nevzniká na invalidní důchod nárok, protože již nezískali potřebnou dobu pojištění, případně důchod vychází v částce blížíce se minimální výši. To ale nebyla vaše situace. Spoléhat se na odstranění tvrdosti zákona (tedy na zcela mimořádný prostředek) považuji za čirý nerozum.

Musím uznat, že rozhodnutí ČSSZ v této věci je zpracováno velmi dobře a máte v něm poměrně jasně výpočet vysvětlen. Jak vám ČSSZ vysvětlila, původní výpočet důchodu byl v důsledku jiného data vzniku invalidity a tedy i přiznání částečného invalidního důchodu přiznán ve špatné výši. Důchod ve špatně výši vám nemůže být dále vyplácen§ 56 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb. Vy máte ochranným výpočtem spočítaný částečný invalidní důchod. Plný invalidní důchod je pak vypočítán “klasicky”, protože STOP OVZ výpočet z původního průměrného měsíčního výdělku vyšel nižší (STOP OVZ vyšel 6368 Kč, klasický OVZ 8435 Kč). Vámi uváděné srovnání se této situace nijak netýká – plný invalidní důchod v roce 2004 spočítaný ochranným výpočtem vycházel 5.946 Kč. Vám byl přiznán plný invalidní důchod spočítaný klasicky v částce 6.563 Kč – to je ono srovnání.

Otázky doplněny:

Dobrý den,
neboť mi byl plný invalidní důchod přiznán do mých 28 let mám nárok na zvýhodněný výpočet nikoliv klasický výpočet viz odkaz VOP https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Po-11-letech-spravny-duchod-a-s-pomoci-ochrankyne-i-jeho-zpetne-doplaceni-492317

Prosím tedy o informaci kolik činí “zvýhodněný výpočet” a prosím již mi nepište, že ČSSZ vypočítala můj důchod správně. Děkuji.

Dobrý den,
nemůže důchod klesnout na částku 10221 Kč neboť jsem pracovala do roku 2002 a můj výdělek byl 12000 Kč – 16000 Kč. Proto nemohu mít přehodnocený důchod na min. výši neboť jsem pracovala a musí se zohlednit daný výdělek.
Prosím o informaci jak dál postupovat. Není možné snížit důchod z částky 12638 Kč na částku 10221 Kč.
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Jak už jsem vám psal v předchozí odpovědi, ochranný výpočet u plného invalidního důchodu se vás netýká, protože byste pobírala ještě méně. Vy jste máte přiznán plný invalidní důchod v roce 2004 v částce 6.563 Kč, ale ochranný výpočet tehdy vycházel pouze 5.946 Kč. Po všech valorizacích byste v roce 2018 pobírala pouze 9.339 Kč, namísto vám přiznané částky 10.221 Kč. Opakuji, že ochranný výpočet se vás netýká z toho důvodu, že byste pobírala ještě méně než nyní.

Váš invalidní důchod vám byl spočítán z vámi získaných vyměřovacích základů – máte je uvedeny na osobním listě důchodového pojištění. Vámi uváděných výdělků jste nikdy nedosáhla. Z vámi získaných výdělků (vyměřovacích základů) vám vyšel důchod, jaký vám ČSSZ spočítala. Vaše výdělky tedy zohledněny byly.

Snížit důchod samozřejmě možné je. Minimální výše plného invalidního důchodu přiznaného v roce 2004 byla 2.080 Kč, což je daleko od vám přiznaných 6.563 Kč.

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím ČSSZ, můžete proti němu podat námitku.