Lze po přiznání invalidního důchodu invalidní důchod omítnout?

Otázka:

Dobrý den, je mi 55 let a už skoro rok jsem na neschopence (po rakovině a ozařování). Jsem vedená na úřadě práce (práce nejsem schopná), pobírám hmotnou nouzi a příspěvek na bydlení. Chtěla bych se zeptat, jestli si můžu zažádat o inv. důchod i zpětně a jestli v případě, že vyměřená výše toho důchodu by nebyla dostatečná pro život, ho mohu odmítnout. A dále, měla bych v případě pobírání inv. důchodu nárok na příspěvek na bydlení, který teď pobírám? Bojím se, že v případě, že by důchod nebyl dostatečný, bych bez příspěvku na bydlení neměla na zaplacení nájmu a byla by tak moje situace ještě horší. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Lze po přiznání invalidního důchodu invalidní důchod omítnout?

Aby vám vznikl nárok na invalidní důchod, nestačí být uznána invalidní od posudkového lékaře, ale musíte také získat potřebnou dobu pojištění. Na to pouze upozorňuji v souvislosti s vaší evidencí na úřadu práce. O invalidní důchod si můžete požádat od jakého data uznáte za vhodné – datum vzniku invalidity však poté stanovuje posudkový lékař, který by v případě nesouhlasu s vámi zvoleným datem měl do posudku o invaliditě uvést důvod a zdůvodnit i jím zvolené datum vzniku invalidity. Vzhledem k tomu, že nepobíráte nemocenské dávky (mylně uvádíte, že máte neschopenku – vzhledem k tomu, že jste na úřadu práce, nesmí vám být vystavena), bude vám důchod doplacen ode dne vzniku invalidity (nejvýše lze pět let zpětně).

Žádost o invalidní důchod je možné vzít zpět do 30 dnů od obdržení rozhodnutí z ČSSZ.

Příspěvek na bydlení a další dávky v hmotné nouzi jsou dávky, na které má vliv příjem žadatele. Pokud by vám byl přiznán invalidní důchod, mohlo by to vliv na výplatu těchto dávek mít (a velmi pravděpodobně by mělo). Jaký však nedokáži určit, neboť se těmito dávkami nezabývám a neznám podrobnosti o podmínkách pro jejich přiznání a výpočet.