Sirotčí důchod při ukončení studia v únoru a začátku studia v září

Otázka:

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda-li je možné pobírat sirotčí důchod i v období mezi navázáním studia – bakalářské studium bude ukončeno v únoru 2016, studium magisterské bude začínat v září 2016. Výdělečná činnost v tomto období nebude vykonávána. Děkuji.

Odpověď:

Sirotčí důchod při ukončení studia v únoru a začátku studia v září

I období mezi dvěma navazujícími studii může být považováno za období soustavné výdělečné činnosti, která je ve vašem případě nezbytná pro trvání nároku na sirotčí důchod. Nicméně proluka může trvat nejvýše tři měsíce (lhůta začíná běžet první den měsíce následujícího po ukončení studia) – § 23 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb.. V tomto případě mít tedy nárok na sirotčí důchod nebudete a vznikne vám opět při doložení nového studia.