Pracovní úraz a doba pojištění pro nárok na invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda se počítá do potřebné doby pojištění i doba studia na střední škole, je mi 22 let a stal se mi prac. úraz. Také jsem se dozveděl že při prac. úrazu nebo nemoci z povolání tato doba nehraje roli pro schválení invalid. důchodu.

Odpověď:

Pracovní úraz a doba pojištění pro nárok na invalidní důchod

Ano, doba studia se v rozsahu prvních šesti let studia po 18. roce věku hodnotí jako doba pojištění pro nárok na invalidní důchod (jak se jednotlivé doby hodnotí, máme popsáno zde).

Pokud invalidita vznikne následkem pracovního úrazu (nikoliv nemoci z povolání), skutečně platí, že se nesleduje splnění podmínky potřebné doby pojištění.

Zákonná úprava
§ 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a stal se
a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo
b) invalidním následkem pracovního úrazu.