Mohu pobírat 3 roky předčasný důchod a pak pět let předdůchod?

Otázka:

Narodila jsem se 7.1.1968 budu mít odpracováno 35, od 18 let jsem v zaměstnání, zemřela mi maminka a prodala jsem po ní byt, finance tedy mám, spořím si důchodové spoření na odchod do předdůchodu o 5 let a před tímto předdůchodem bych chtěla odejít do předčasného důchodu o 3 roky a před tímto odchodem na pracovní úřad, neboť pracuji jako sekretářka, ale za velmi nízkou mzdu.Nic nechci kombinovat, tyto odchody za sebou. Je pravda, že se vyplatí být na pracovním úřadě po 55 roku věku bych tam odešla a tím se zvýší můj průměrný plat? Jsou tyto varianty, jak jsem si naplánovala pro mě reálné. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohu pobírat 3 roky předčasný důchod a pak pět let předdůchod?

Ne, tento postup reálný není. Předdůchod budete moci začít pobírat až nejdříve v 60 letech (více informací o předdůchodu naleznete zde).  Neznám sice počet vámi vychovaných dětí, abych mohl stanovit váš důchodový věk, ale předčasný důchod vám stejně tak nebude moci být přiznán před 60. narozeninami. Není tedy možné postupovat, jak jste si naplánovala, protože pro přiznání předčasného důchodového věku nedosáhnete ve vámi naplánované době potřebného věku, který je u vás stanoven na 60 let (vám by bylo pouze 57 let).

Evidence na úřadu práce se při výpočtu důchodu hodnotí v tomto rozsahu. V rozsahu popsaném v článku je evidence na ÚP vyloučenou dobou, která váš průměrný měsíční výdělek (OVZ) sice nezhorší, ale ani nezvýší. Průměr zůstane stejný.

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď. Doplňuji, že mám dvě děti.
Chtěla bych se tedy zeptat na Váš názor, jak byste postupoval, abych mohla odejít ze zaměstnání co nejdříve.
Pokud mám nárok na odchod do předčasného důchodu v 60 letech, potom bych v 55 letech odešla na pracovní úřad pobírala podporu 11 měsíců (po 55 letech je to takto určeno) a dále byla v evidenci ÚP do 60 let? Je to takto možné. Nebo ne?
V 60 letech bych se rozhodla po předčasný důchod 3 roky a 2 roky o předdůchod hrazený z mých úspor.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Důchodový věk tedy máte 65 let (to se ale může do budoucna ještě změnit). Abyste odešla do předčasného důchodu o tři roky, musela byste ho mít přiznaný od 62 let (přesné datum si můžete spočítat na kalkulačce zde).

Evidence na úřadu práce se hodnotí vždy, když pobíráte podporu v nezaměstnanosti a po 55. roce věku by se vám hodnotily ještě další tři roky bez podpory. Variantou by tedy ve vašem případě byla evidence na úřadu práce v cca 56 letech, od 60 let dva roky předdůchod a v 62 letech předčasný důchod. Jinou variantou by mohlo být přiznání předčasného důchodu už 60 letech bez využití předdůchodu (předčasný důchod by byl ale extrémně krácený).