Prodloužená podpůrčí doba nemocenského a přiznání starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den, prosím o odpověď na problém s výplatou nemocenské. Jsem zaměstnaný a byl jsem práceneschopný 17.3.2020 – 31.5.2021. Zároveň jsem požadál o vyplácení řádneho starobního důchodu od 26.4.2021. stále jak zaměstnanec. Jelikož mi 31.3.2021 skončila podpůrčí doba požádal jsem o její prodloužení až do 31.2021 s tím že od 1.6.2021 budu práceschopný. Posudkový lékář moji žádost schválil aby mi byla prodloužená podpůrčí doba o dva měsíce do 31.5.2021. Ale ČSSZ mi prodloužila podpůrčí dobu (vyplatila peníze) jen do 25.4.2021. Na základě čeho ČSSZ takto postupovala, když jsem jsem předím obdržel rozhodnutí ČSSZ, kde bylo rohodnuto o prodloužení podpůrčí doby do 31.5.2021. Čímž ČSSZ dle mého názoru
porušila svoje vlastní rohodnutí. Děkuji moc za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Prodloužená podpůrčí doba nemocenského a přiznání starobního důchodu

Tuto situaci řeší § 28 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb. následovně:

Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance; v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se nemocenské poživatelům těchto důchodů vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 22. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu uvedenou ve větě první. Byla-li podpůrčí doba podle věty první a druhé vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa v tomto následujícím kalendářním roce. Nemocenské podle věty první a druhé však nelze vyplácet déle, než by se vyplácelo podle § 26. Poživatelem starobního důchodu se pro účely věty první a druhé rozumí fyzická osoba, která v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény má nárok na výplatu starobního důchodu alespoň po dobu jednoho dne trvání pojištěné činnosti, a to ode dne, kdy nárok na výplatu tohoto důchodu vznikl.

§ 26 zákona č. 187/2006 Sb. stanovuje podpůrčí dobu na 380 dní. O „prodloužené podpůrčí době“ se píše v § 27. Z toho vyplývá, že nemocenské skutečně není možné vyplácet u starobního důchodce v období „prodloužené podpůrčí doby“.