Proč je v zákoně, že chybí-li méně než 90 dnů do celého roku pojištění, tak přesluhování 90 dní zvýší celkovou dobu pojištění o rok

Otázka:

Dobrý den, počítám přesluhování.
Varianta č.1. Výpočtový základ 18010, doba pojištění 41,8 let. Procentní výměra bude 18010*0,015*41 = 11076,15. Po 90 dnech přesluhování se mi zvýší doba pojištění na 42 let, páč chybělo méně než 90 dní. Nová výměra bude 11346,3 Kč. … kdybych přesluhoval dál, hodnotí se mi každých 90 dní výpočtový základ 1,5% a přičítá se to k procentní výměře.
Varianta č.2. Výpočtový základ 18010, doba pojištění 41,4 let. Procentní výměra bude 18010*0,015*41 = 11076,15. Po 90 dnech přesluhování se mi zhodnotí výpočtový základ 1,5%. 18010 * 0,015 = 270,15. To se mi přičte k procentní výměře a dostanu 11 343,3 Kč. kdybych přesluhoval dál, hodnotí se mi každých 90 dní výpočtový základ 1,5% a přičítá se to k procentní výměře.
Není mi jasné, proč je v zákoně to ustanovení, že chybí-li méně než 90 dnů do celého roku pojištění, tak přesluhování 90 dní zvýší celkovou dobu pojištění o rok. Protože výsledný důchod pak vychází stejně jako kdyby se výpočtový základ hodnotil 1,5%.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč je v zákoně, že chybí-li méně než 90 dnů do celého roku pojištění, tak přesluhování 90 dní zvýší celkovou dobu pojištění o rok

Přesné znění § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. je zde. V zákoně je uvedeno, že „doba kratší než 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena podle předchozí věty jako doba pojištění, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění.“ Důvod je zcela prostý. Pokud by někdo získal 46 let a 360 dní a v zákoně byl nebyla toto věta, musel by pro získání dalších 1,5 % výpočtového základu pracovat dalších 90 dní. Díky tomuto ustanovení mu stačí pracovat 5 dní a je dosaženo stejného efektu (získání 1,5 % výpočtového základu). Dále, pokud by někdo získal např 45 let a 360 dní pojištění a pracoval po nároku na starobní důchod bez jeho pobírání 95 dní, tak pokud by nebylo této věty, získal by pouze 1,5 % výpočtového základu za 90 dní. Díky této větě se 5 dní přičte k době do nároku a získá tak 46 let (á 1,5 %) a další 1,5 % za 90 dní.