Proč se krácení předčasného důchodu počítá z výpočtového základu?

Otázka:

Dobrý den , kamarádka zažádala o předčasný důchod a při tom jsem zjistila, že krácení procentní výměry důchodu se počítá z výpočtového základu a ne z procentní výměry dle odpracovaných let. Uvedu příklad:
Výpočtový základ: 20 000,- Kč
Procentní výměra: 45 let x1,5=67,5% VZ=13 500,-Kč
Odchod do předčasného důchodu o 922 dnů dříve=12,9% z 20 000,-KčVZ=2 580,-Kč
Snížení procentní výměry pak tedy vychází:
13 500,-Kč – 2 580,- Kč=11 000,-Kč
Proč se nepočítá snížení procentní výměry o 12,9% ze stanovené základní procentní výměry:
13 500,-Kč?Což by činilo 1 741,- Kč?
Vždyť v uvedeném příkladu je odpracováno 45 let a za každý rok náleží násobek 1,5%%. Ale při odchodu do předčasného důchodu o cca 2,5 roku je snížení výpočtového základu o 12,9%.To je jakoby dotyčný pracoval o 8,5 let méně, tedy 36,5 let.
Je tedy tento postup správný?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč se krácení předčasného důchodu počítá z výpočtového základu?

Ano, tento postup je v pořádku (tj. podle zákona) – § 36 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. V takovém základním postupu by ČSSZ určitě chybu udělat nemohla (už jen proto, že výpočet se neprovádí ručně, ale dělá ho program).

Proč se krácení počítá z výpočtového základu? To je jako byste se mě zeptala, proč je krácení 0,9 %, 1,2 % a 1,5 % za každých i započatých 90 dní. Prostě je tak výpočet důchodu nastavený (už skoro 25 let). Za každý celý rok pojištění žadatel získá 1,5 % výpočtového základu, krácení je 0,9 – 1,5 % také z výpočtového základu.

Krácení předčasného důchodu může být velmi vysoké – každý si to může ověřit na kalkulačce krácení předčasného důchodu.