Dejme tomu, že 1. 1. 2024 mám nárok na důchod. Nepožádám o něj a budu ještě 10 let pracovat do 1. 1. 2034

Otázka:

Dobrý den, chci se ujistit, že chápu správně přesluhování. Dejme tomu, že 1.1.2024 mám nárok na důchod. Nepožádám o něj a budu ještě 10 let pracovat do 1.1.2034. V roce 2034 se rozhodnu, že si nechám důchod vyměřit k datu 1.1.2029. Bude se mi tedy počítat z vyměřovacích základů až do konce roku 2028. Doba od 1.1.2029 do 31.12.2033 se bude hodnotit jako práce na procenta. Nebudou se počítat moje příjmy (vyměřovací základy z této doby), ale původní výpočtový základ z 1.1.2029 se mi bude každých 90 odpracovaných dnů hodnotit procenty. Jelikož je důchod vyměřený akorát 5 let dozadu (vyměřený 2029 a já jsem v roce 2034), můžu si nechat za tuto dobu důchod zpětně vyplatit. Vyplacený důchod bude odpovídat vyměřenému důchodu + zhodnocení procentama?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dejme tomu, že 1. 1. 2024 mám nárok na důchod. Nepožádám o něj a budu ještě 10 let pracovat do 1. 1. 2034

Pokud byste důchodového věku dosáhl 1. 1. 2024 a důchod byste měl přiznán k 1. 1. 2029, tak vám jako doba nad nárok (na procenta) bude hodnocena doba od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028. Jako doba „nad nárok“ vám nemůže být hodnocena doba po přiznání důchodu. Vyměřovací základy budou zhodnoceny do konce roku 2028 (rok předcházející roku přiznání důchodu, tj. rok předcházející roku 2029). Důchod vám ČSSZ zpětně doplatí pět let zpětně od uplatnění žádosti o starobní důchod.

Vaše konstrukce přeci nemůže být správná – pět let práce nad nárok (roky 2024 a 2028) byste zahodil. Kdybych to bylo, jak píšete a v roce 2029 byste si požádat o starobní důchod k 2. 1. 2024, tak by se vám přeci nemohlo zhodnotit pět let práce nad nárok – nad nárok byste získal pouze jeden den, ne pět let.

Otázka doplněna:

Udělal jste mi v tom trochu jasněji. Ještě se zeptám, jak se ve vzorečku pro výpočet důchodu zohlední doba přesluhování. Mám důchodový věk 1.1.2024 ke kterému mám 47 let pojištění. Důchod si nechám přiznat k 1.1.2029, to budu mít 52 let pojištění. Bude ve vzorci pro výpočet Základní výměra + (Doba pojištění x 1,5% x Výpočtový základ) ta doba pojištění 47 nebo 52? A k tomuto vzorci se přičte zhodnocení práce na procenta (Počet 90 denní úseků x 1,5% x Výpočtový základ)?

Odpověď:

Jednu a tutéž dobu nemůžete mít zhodnocenu pro získání dalšího roku (nebo dokonce let) pojištění a současně za ní mít zvýšení důchodu o 1,5 % výpočtového základu po 90 dnech. Vysvětloval jsem to např. zde.

Za každý rok doby pojištění získáváte 1,5 % výpočtového základu. Pokud pracujete „na procenta“, získáváte za dobu po nároku 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní výdělečné činnosti vykonávané bez pobírání starobního důchodu. Podle výdělečné činnosti se pak zjistí, kolik % výpočtového základu máte mít zhodnoceno a tak se počítá procentní výměra důchodu.