Je možné evidencí na úřadu práce zvýšit procenta za přesluhování?

Otázka:

Jak se počítá vyměřovací základ (výpočtový základ) při souběhu OSVČ a zaměstnání. Např. pokud je OSVČ 100 dní 20.000 Kč a zaměstnání 365 dní 200.000 Kč v jednom roce ?

Je možné být na úřadu práce po vzniku nároku na důchod, který ještě není přiznán, a dobou na úřadu práce si zvýšit procenta za přesluhování ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné evidencí na úřadu práce zvýšit procenta za přesluhování?

Vyměřovací základy (výpočtový základ je něco jiného) v jednotlivých letech se sčítají. Ve vašem případě by tedy vyměřovací základ v daném roce činil 220.000 Kč.

Doba evidence na úřadu práce je náhradní dobou pojištění, která se po vzniku nároku na starobní důchod nehodnotí – § 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Evidencí na úřadu práce tedy další dobu “na procenta” získat nemůžete.