Přiznání poloviny důchodu: Jakým způsobem se bude počítat plný důchod po odpracování dalších dvou let?

Otázka:

Nárok na odchod do starobního důchodu jsem splnil před 2 roky. Stále pracuji bez pobírání důchodů. Mohu nyní požádat o výplatu poloviny důchodu a nadále pracovat na procenta navýšení (3% za rok). Jakým způsobem se bude počítat plný důchod po odpracování dalších dvou let?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Přiznání poloviny důchodu: Jakým způsobem se bude počítat plný důchod po odpracování dalších dvou let?

Ano, o přiznání pouze poloviny starobního důchodu si nyní požádat můžete, ale tento postup doporučuji dobře promyslet.

Pokud si nyní požádáte o přiznání poloviny starobního důchodu, bude vám tento spočítán za podmínek účinných ke dni přiznání důchodu. Po získání dalších 180 dnů výdělečné činnosti (nepočítají se např. dny nemoci), si můžete požádat o úpravu důchodu a důchod se zvýší o 1,5 % výpočtového základu stanoveného ke dni přiznání důchodu. Další vyměřovací základy (výdělky) tedy již vliv na přepočet starobního důchodu nemají. Plná výše důchodu se spočítá tak, že se jeho výše (upravená za výdělečnou činnost) zdvojnásobí – § 37 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Nejsem zastáncem klasické “práce na procenta” (bez pobírání důchodu) a pobírat polovinu důchodu je ještě více kontroverzní. Zatímco běžnou prací nad nárok si nejen zvyšujete důchodu o 1,5 % výpočtového základu za 90 dní, ale v nové roce získáváte obvykle i výhodnější výpočet. Přiznáním poloviny důchodu si výpočet “stopnete” za současných (ke dni přiznání důchodu) podmínek. Návratnost je pak ještě delší, než u klasické práce nad nárok.