Přihlíží se u invalidních důchodců 3. stupně k souběžnému zaměstnání?

Otázka:

Dobrý deň,
nikde sa mi nepodarilo nájsť odpoveď na otázku, ako je to v ČR s prechodom z invalidného dôchodku do starobného v prípade, keď človek poberal celý život plný ID, t.j. ID III. stupňa (tzv. dôchodok z mladosti). Pokiaľ bol človeku priznaný takýto ID v 18. roku života a poberal ho celý život, započíta sa mu do starobného dôchodku akékoľvek zamestnanie, ktoré niekedy počas svojho života vykonával (a súčasne, samozrejme, stále poberal ID. v III. stupni)? Ďakujem za rýchlu odpoveď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Přihlíží se u invalidních důchodců 3. stupně k souběžnému zaměstnání?

Výpočet starobního důchodu při předchozím pobírání invalidního důchodu, popisuji v tomto článku.

Pokud by se skutečně jednalo o osobu, která pobírá invalidní důchod celý život, musela by tato osoba získat v životě alespoň rok pojištění (zjednodušeně zaměstnání), jinak jí nárok na starobní důchod určitě nevznikne, protože k době pobírání invalidního důchodu (náhradní době pojištění) by se nepřihlíželo – § 12 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Při výpočtu důchodu se přihlíží k veškerým dobám zaměstnání (před rokem 1996) a dobám pojištění, které založily účast na sociálním pojištění, příp. za ně bylo sociální pojištění zaplaceno (po roce 1995) – poněkud zjednodušeně. Vzhledem ke způsobu výpočtu popsaném ve výše odkazovaném článku, nemusí mít doba pojištění získaná po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plný invalidní důchod) vliv na výpočet důchodu. Nicméně k dobám zaměstnání (pojištění) se přihlíží i u osob pobírajících invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.