Musí invalidní důchodce povinně navštěvovat lékaře?

Otázka:

Dobrý den, je nutné, aby osoba která má invalidní důchod 3. stupně navštěvovala povinně lékaře? Když se zdravotní stav nezmění, bude invalidní důchod 3. stupně pobírat celý život?

Odpověď:

Musí invalidní důchodce povinně navštěvovat lékaře?

Stanovení další kontrolní lékařské prohlídky je plně v kompetenci posudkového lékaře. Kontroly se většinou provádí jednou za 1 až 3 roky, poté se zdravotní stav znovu kontroluje a posudkový lékař určuje, zda invalidita trvá. Samozřejmě je možné, že je invalidní důchod vyplácen „celý život “ – vše záleží na posouzení posudkovým lékařem.

Pokud vás OSSZ ke kontrole zdravotního stavu vyzve, máte povinnost se jí podrobit. Pokud tak neučiníte, bude vám výplata důchodu zastavena.