Jak budu prokazovat finančnímu úřadu invaliditu po 65. roce života?

Otázka:

Jak budu prokazovat finančnímu úřadu invaliditu po 65.roce života, až bude můj nynější invalidní důchod převeden na důchod starobní? Od roku 2011 mám trvale invaliditu 3.stupně.
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak budu prokazovat finančnímu úřadu invaliditu po 65. roce života?

Trvání invalidity se prokazuje potvrzením vydaným lékařskou posudkovou službou (LPS) místně příslušné OSSZ, která potvrdí, že invalidita stále trvá. Na potvrzení vydávaném odd. důchodového pojištění bude skutečně uveden “starobní důchod”, protože po 65 roce již není možné pobírat invalidní důchod.

Nad rámec dotazu upozorňuji, že je vhodné požádat o starobní důchod. V 65 letech dochází pouze k přejmenování důchodu, ale na žádost může být přepočítán (tj. i zvýšen).