Při stanovení parametrů výpočtu důchodu ČSSZ nezapočítala vyměřovací základ z práce na Slovensku

Otázka:

Dobrý den
Od 1.7.1984 do 23.6.1990 jsem pracoval na Slovensku u slovenského zaměstnavatele.Po té až do dneška v ČR. Přišlo mi rozhodnutí o přiznání důchodu s odloženou výplatou(žádost podaná 28.12.2022) Při stanovení parametrů výpočtu důchodu ČSSZ nezapočítala vyměřovací základ (výdělek) z práce na Slovensku a celou „slovenskou“dobu zařadila do vyloučené doby . Není tímto krácena výše důchodu ? Postupoval úřad správně ? Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Při stanovení parametrů výpočtu důchodu ČSSZ nezapočítala vyměřovací základ z práce na Slovensku

V této situace by měly být zhodnoceny získané hrubé výdělky z dané doby. Vyloučená doba by mohla být použita v případě, že by slovenská Sociální pojišťovna byla schopna doložit pouze dobu trvání zaměstnání a výdělky by neměla k dispozici.

Vyloučená doba může být výhodnější než skutečně získané vyměřovací základy, ale také nemusí. Záleží na tom, jaké ty výdělky byly a jaké výdělky byly získávány později.

Otázka doplněna:

Doplňující otázka k dotazu z 26.4. :
Můžete v v obecné rovině sdělit v jakém případě (resp. poměru mezi výší výdělku na Slovensku a pozdějších výdělků ) je výhodnější vyloučená doba a kdy nikoliv ? Jde o to ,zda mám u ČSSZ rozporovat správnost výpočtu důchodu.
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Záleží na tom, jaký máte stanoven osobní vyměřovací základ (OVZ – naleznete ho v rozhodnutí o přiznání důchodu) a jaké jste měl výdělky v letech, kdy byla zhodnocena vyloučená doba. OVZ je zjednodušeně průměrný měsíční výdělek.

Pokud byl tehdejší měsíční výdělek přepočtený koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (VVZ) vyšší než OVZ, je výhodnější započítat výdělek. V opačném případě je výhodnější vyloučená doba. V roce 2022 byly koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu pro vámi zmiňované roky následující:

1986 – 13,1279
1987 – 12,8589
1988 – 12,5722
1989 – 12,2748
1990 – 11,8414

Např. pokud byste měl OVZ 40 000 Kč, ale v roce 1986 jste si za celý rok vydělal 35 000 Kčs, je třeba postupovat následovně:

Jednu částku máte za měsíc (OVZ), druhou za rok, což je třeba srovnat. Stačí OVZ vynásobit 12 na částku 480 000 Kč (průměrný roční výdělek).

Tehdejší výdělek (roční) vynásobíte koeficientem 13,1279 (35000 x 13,1279) na částku 459 477. OVZ je vyšší, výhodnější je vyloučená doba.