Lze započíst do vyměřovacího základu českého invalidního důchodu i část odpracovaná na Slovensku?

Otázka:

Dobrý den,
mám 47 let (ročník 71). V tomto roce mi byla přiznána invalidita I. stupně (jen v ČR, na Slovensku ne). Od roku 1990 jsem pracoval na Slovensku a to až do roku 2013. Poté jsem pracoval kontinuálně v ČR až doposud a stále pracuji. Invalidní důchod mi byl nicméně vypočten z průměrného výdělku z vyměřovacích základů v letech ČSFR a ČR, tedy 1990-1992, 2014-2017. Což odpovídá invalidnímu důchodu 873 Kč/měs.
Dotazy:
1/ Lze započíst do vyměřovacího základu českého invalidního důchodu i část odpracovaná na Slovensku? Pokud ano, do jaké míry? A kolik let maximálně?
Děkuji moc

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Lze započíst do vyměřovacího základu českého invalidního důchodu i část odpracovaná na Slovensku?

Jakým způsobem se postupuje v případě zaměstnání v zahraničí, vysvětluji v tomto článku.

Vyměřovací základ (výdělek) získaný v zahraničí (vč. Slovenka) není možné při výpočtu českého důchodu použít nikdy a to ani z části. Trochu jiná situace je u československých dob, ale to nešlo o zahraničí. Totéž platí pro využití slovenské doby pojištění.

Váš invalidní důchod není nízký proto, že by nebyly v letech 1993 až 2013 využity vyměřovací základy ze Slovenska, protože místo nich jsou indexovány (rozpočítány) zbylé české vyměřovací základy. Váš důchod je tak nízký, protože jde o dílčený důchod, tj. přiznaný za poměrně málo (českých) let pojištění.