Zvýšení z II. na III. stupeň invalidity. Mají vliv dosažené výdělky?

Otázka:

Dobrý den. K 1.7.2002 mi byl vzhledem k mému zdravotnímu stavu (astma) přiznán částečný invalidní důchod, později změněn na invalidní důchod druhého stupně. Dne 22.3.2015 jsem měl úraz krční páteře a míchy a nyní budu žádat o invalidní důchod 3. stupně. V době částečné invalidity jsem byl zaměstnán a vydělával si nadprůměrnou mzdu. Chtěl bych vědět, zda tento můj příjem v době invalidity 2. stupně bude započítán do výpočtu výše důchodu 3.stupně či jak to v těchto případech chodí. Děkuji za informaci.

Odpověď:

Zvýšení z II. na III. stupeň invalidity. Mají vliv dosažené výdělky?

V případě změny stupně invalidity již na výši invalidního důchodu nemají vliv výdělky získané po původním přiznání invalidního důchodu. Změna výše invalidního důchodu se provádí pomocí přepočítacího koeficientu, kdy se zvyšuje (v případě snížení snižuje) procentní výměra důchodu.

Obecně platí, že se v případě zvýšení invalidního důchodu z II. na III. stupeň použije koeficient 2. Výpočet by vypladal následovně:

Od výše důchodu v r. 2016 se odečte základní výměra důchodu 2.440 Kč, výsledek se vynásobí koeficientem 2 a opět se přičte základní výměra 2.440 Kč.

V případě, že ke změně z I. na II. stupeň došlo v roce 2010 nebo 2011, použije se v tomto případě ke zvýšení na III. stupeň pouze koeficient 1,3333.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
ještě mi není jasné, zda se u mého důchodu použije koeficient 2 či 1,3333. Jak jsem napsal, inv. důchod pobírám od 1.7.2002 a při změnách, které nastaly myslím v roce 2010 mi byl přiznán 2. stupeň invalidity, který mám dodnes.

Jen mě zaráží, že se nebere v potaz můj výdělek při pobírání částečného důchodu, kdy jsem přispíval na soc. pojištění měsíčně nemalými částkami a výpočet inv. důchodu by byl v úplně jiné výši. Takto se můj čistý měsíční příjem vinou úrazu propadne o několik desítek tisíc měsíčně dolů a budu živořit na hranici chudoby.

Odpověď doplněna:

Jestliže došlo ke změně stupně invalidity z I. na II. stupeň invalidity v roce 2010 nebo 2011, bude pro zvýšení invalidního důchodu z II. na III. stupeň použit koeficient 1,3333. Je tomu tak proto, že v těchto letech docházelo ke zvyšování vypláceného invalidního důchodu (při zvýšení z I. na II. stupeň invalidity), i když k němu z matematického pohledu docházet nemělo. K dalšímu zvýšení se tedy nyní používá nižší koeficient.

K důvodům, proč se k přepočtu změny výše invalidního důchodu nevyužívají doby pojištění a vyměřovací základy získané po vzniku invalidity, mohu pouze uvést, že to takto říká zákon (§ 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.).

Otázka doplněna:

,,,tak nyní jsem opravdu jak v jiříkově vidění,,,když mi byl částečný invalidní důchod přiznán v určité výši, byl tam i výpočet případného plného invalidního důchodu, který by 1.7.2002 činil 9300 Kč. Nyní po valorizacích a činí můj inv. důchod 2. stupně 6933 Kč, když použiji zmíněný koeficient 1,3333 tak můj inv. důchod 3. stupně bude činit 8430 Kč… tj. o 870 Kč méně než by byl před 14ti lety… a po valorizacích by jeho výše byla někde kolem cca 13ti tisíc.
Těch 8430 mi bude stačit akorát na hypotéku,,,to vše po létech odvodů nemalých částek na sociální pojištěnícca

Odpověď doplněna:

Pokud by vám byl v roce 2002 přiznán plný invalidní důchod, určitě by to nebylo ve výši 9.200 Kč. Žádný takový výpočet případného plného invalidního důchodu se nikdy na rozhodnutí o přiznání částečného invalidního důchodu neuváděl (není k tomu ani důvod). Pokud vezmu za správné, že vám byl částečný invalidní důchod přiznán v roce 2002, následně byl přetransformován do I. stupně od 1. 1. 2010 a v roce 2010 (nebo 2011) zvýšen na II. stupeň (to bych si ještě být vámi ověřil, protože je to dost zásadní), pak mi podle současné výše invalidního důchodu vychází, že tehdy vám byl přiznán částečný invalidní důchod ve výši cca 3.500 Kč. Tomu by odpovídala výše plného invalidního důchodu cca 5.500 Kč. Nyní po zvýšení budete pobírat 8.431 Kč.

V případě, že se se změnou na II. stupeň v roce 2010 nebo 2011 mýlíte a k této změně došlo později (po 31. 12. 2011), tj. bez vlivu na výši invalidního důchodu, odpovídala by současná výše invalidního důchodu přiznanému částečnému invalidnímu důchodu cca 4.400 Kč (v roce 2002). Plný invalidní důchod by v té době vycházel cca 7.500 Kč. Za této situace byste po zvýšení pobíral 11.426 Kč.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
vracím se k naší konverzaci. Snažil jsem se dohledat všechny papíry k mému důchodu. Bohužel přesný výměr částečného inv. důchodu si už nepamatuji, ale to že mi byl přiznán od 1.7.2002 je pravdivá informace. V červenci 2002 jsem obdržel zálohu na inv. důchod 3000kč a v srpnu 2002 doplatek k důchodu ve výš 7185kč. Tedy celkem 10185kč. Na ústřižcích z poštovních poukázek je napsáno,,,Záloha na důchod,,,a ,,,Doplatek důchodu od 1.7.2002 do 9.9.2002. Výši důchodu v roce 2002 už nevím, ale v roce 2003 byl můj důchod 4547kč.
V roce 2009 jsem pobíral 6303kč jako částečný invalidní důchod a od ledna 2010 po celý rok 2010 tu samou částku 6303kč jako Invalidní pro invaliditu druhého stupně. V roce 2011 se částka valorizovala na 6525kč a v roce 2012 na 6634kč.
Tak se tedy ptám, kde je u mého důchodu ta legislativní chyba, kvůli které místo koeficientu 2 se použije koeficient 1,3333? Při přechodu z částečného inv. důchodu na invaliditu druhého stupně k žádnému navýšení u mého důchodu nedošlo.

Odpověď doplněna:

Odpověď na doplňující otázku lze vyčíst už z předešlé konverzace. Ve vašem případě nedošlo k žádnému zvýšení z I. na II. stupeň invalidity v letech 2010 nebo 2011, jak jste tvrdil. Došlo k transformaci částečného invalidního důchodu na II. stupeň invalidního důchodu (v zásadě šlo o přejmenování), ale nedocházelo k žádnému zvýšení (z I. na II. stupeň).

Platí tedy poslední odstavec mé předešlé odpovědi a ke zvýšení invalidního důchodu bude použit koeficient 2.