Předdůchod a vyřazení z evidence úřadu práce

Otázka:

Od července 2016 jsem v předdúchodu,který také od tohoto termínu pobírám.Zároveň jsem od tohoto termínu v evidenci úřadu práce v Brně.Mělo by vliv na výpočet starobního důchodu (až by přišel čas) to, když bych se nechal z evidence úřadu vyřadit ??? Jak by to bylo s placením zdravotního pojištění ???

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předdůchod a vyřazení z evidence úřadu práce

Proč je vhodné být v evidenci úřadu práce (a současně, proč je předdůchod nesmysl) jsem v poradně vysvětloval mnohokrát, např. zde.

Zda vyřazení z evidence ÚP ovlivní výši důchod, není možné určit bez znalosti průběhu pojištění za celý život a dalších okolností konkrétního případu. Velmi pravděpodobně však tento krok výši budoucího starobního důchodu ovlivní, neboť získáte méně let pojištění.

Zdravotně pojištěný je každý, komu je vyplácen předdůchod.