Jak dlouho bych měla zůstat ohledně sociálního pojištění na úřadu práce?

Otázka:

Dobrý den, je mi 56 let jsem ČID 1. stupně již 17 let. Od r. 2010 jsem v evidenci úřadu práce. Jak dlouho bych měla zůstat ohledně sociálního pojištění? Bylo mi řečeno, že poslední 3 roky se už nepočítají. Vyplatí se sociální doplatit, když v 57 letech budu mít pojištěno 41 let? Děkuji.

Odpověď:

Jak dlouho bych měla zůstat ohledně sociálního pojištění na úřadu práce?

V jakém rozsahu se při výpočtu starobního důchodu hodnotí evidence na úřadu práce, máme podrobně popsáno v článku úřad práce a důchod. Vzhledem k vašemu věku a tomu, že do 55 let se evidence na úřadu práce počítá velmi omezeně, bylo by vhodné v evidenci úřadu práce ještě zůstat, aby se vám hodnotily celé tři roky evidence v době, kdy jste nepobírala podporu (minimální do dosaženi 57 let).

S ohledem na to, že jste již pět let v evidenci úřadu práce a vzhledem k tomu, jak se evidence na úřadu práce do důchodu hodnotí, určitě k dosažení 57 let věku nebudete mít 41 let pojištění.

To, zda se vyplatí doplácet dobrovolné důchodové pojištění (článek je zde) záleží, mimo mnoha dalších individuálních okolností, především na tom, jak dlouho budete starobní důchod pobírat (to nikdo z nás neví). Obecně doplacení pojištění doporučuji pouze v případě, že na důchod nevznikne nárok (žadatel nezískal dostatek doby pojištění).