Odměna likvidátora a předčasný starobní důchod

Otázka:

Dobrý večer. Prosím o informaci, zda se bude muset vrátit měsíční částka předčasného důchodu při vyplacení jednorázové odměny likvidátora. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odměna likvidátora a předčasný starobní důchod

Důchodci pobírající předčasný starobní důchod nesmí až do dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Pokud v této době bude likvidátorovi zúčtována odměna vyšší než 2.500 Kč za měsíc, účast na pojištění vznikne a důchodce nemá za daný měsíc nárok na výplatu důchodu.