Předčasný důchod OSVČ a příjem neuvolněného zastupitele

Otázka:

Dobrý den, jsem v předčasném důchodu a celý rok zároveň OSVČ – činnost s příjmem do tzv. rozhodné částky určené každým rokem. Jako člen obecního zastupitelstva bez jakékoliv funkce, tj. bez jakéhokoliv prac. právního vztahu, pobírám stanovenou funkční odměnu neuvolněného zastupitele. Otázka tedy zní, zda se tato odměna musí započítat do rozhodné částky. Děkuji a hezké dny přeje

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předčasný důchod OSVČ a příjem neuvolněného zastupitele

Ne, odměna za funkci neuvolněného člena zastupitelstva obce nezakládá účast na sociálním pojištění a není tedy překážkou v pobírání předčasného starobního důchodu v době před dosažením důchodového věku.

Pouze pro doplnění: Odměna neuvolněného člena zastupitelstva obce nijak nesouvisí s vaší samostatnou výdělečnou činnosti (není to podnikání), takže ji nemůžete počítat jako “příjem z podnikání”. Kdyby tato činnost zakládala účast na sociálním pojištění, předčasný důchod by vám nenáležel, i kdybyste rozhodné částky ze samostatné výdělečné činnosti nedosáhl.