Důchod a odměna zastupitele

Otázka:

Má pro výpočet výše důchodu vliv měsíční odměna za výkon funkce zastupitele městského obvodu?

Odpověď:

Důchod a odměna zastupitele

Záleží na to, zda jste uvolněným zastupitelem nebo neuvolněným. Uvolněný zastupitel má výkon funkce místo svého běžného zaměstnání a z jeho výdělku je strháváno sociální pojištění, takže je mu tato doba (i výdělky) hodnocena do důchodu.

Neuvolněnému zastupiteli není z odměny sociální pojištění strháváno a tudíž se do důchodu nehodnotí.