Zaměstnání v hlubinném dole od r. 1979 do r. 1994 a snížení důchodového věku

Otázka:

Dobrý den,
do r. 1992 mám odpracováno 3012 směn a 13 let v 1.AA tř. hlubinném dole (zaměstnán od 1979 do 1992). Po zrušení kategorií jsem nadále byl na stejném pracovišti až do zrušení do r. 1994. Celkem jsem odpracoval 15 let v hl. dole, dle výpočtů ČSSZ mám odpracováno 3 262 směn. Mám nárok na hornický důchod, v kolika letech a podle kterého zákona? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zaměstnání v hlubinném dole od r. 1979 do r. 1994 a snížení důchodového věku

Informace o hornických důchodech máme podrobně popsány v tomto článku. Kategorii je nutné počítat pouze do 31. 12. 1992, kdy byly zrušeny. Pokud jste do tohoto data získal alespoň 11 let v I.AA kategorii, měl byste nárok na snížení důchodového věku na 59 let (další možnosti jsou uvedeny v článku výše).

Abyste měl nárok na snížení důchodového věku o 7 let, musel byste odpracovat 3300 směn, což jste zřejmě nesplnil. Pouze v případě, že byste dosáhl nejvyšší přípustné expozice, stačilo by pro snížení důchodového věku o 7 let získat 3081 směn.