Práce nad nárok a zhodnocení dalšího celého roku pojištění

Otázka:

Dotaz související s dotazem „ Provádí se STOP OVZ výpočet automaticky? “ ze dne 20.3.2017.

Prosím o zhodnocení zda je následující výklad a postup podle něj správný … je sestaven podle odpovědí v poradně „naseduchody.cz“.

Důchodový věk manželky je 14. 8. 2014. K tomuto datu (do 13. 8. 2014 včetně je odpracováno 16052 dnů  … ke krácení je  2006 dnů náhradních dob krát 0.8 desetin rovná se 1604.8  to je tedy 1605 dnů nebo zaokrouhleno dolů 1604 dnů ? … je počítáno 1605 … 15651 dní zbude po onom zkrácení 2006 dnů na 1605 dnů … to vyděleno 365… je dělení 365 správně?… dá 42 roků a 321 dnů … tvrzení o odpracování 43 roků ve výše zmíněném dotazu bylo nesprávné a do odpracování 43 let chybí tedy 44 dnů).                                                                                                                       Do odpracování 43 let ke dni nároku na důchod 14. 8. 2014 chybí tedy 44 dnů což je méně než 90 dnů a výdělečná činnost celou dobu pokračuje bez jakéhokoliv přerušení při invalidním důchodu I. stupně až dosud (10.5.2017).

  1. Je možný a správný tento postup – odchod do důchodu k 15. 3. 2017 – 10 x nad nárok t.j. 900 dnů do 29. 1. 2017 včetně a k tomu oněch 44 dnů chybějících do odpracování 43 roků t.j. do 14.3. 2017 včetně s tím že těchto 44 dnů se přičte k odpracované době před nárokem 14. 8. 2014 a doplní tak onen 43 rok. Je nutné nebo je lépe o přičtení těchto 44 dnů požádat a jak … co může nastat pokud je těchto 44 dnů spočítáno špatně a je to třeba 46 dnů ale já žádám o přičtení jen 44 dnů anebo je to třeba 42 dnů a já žádám o přičtení 44 dnů.
  2. Pokud je předchozí výpočet z nějakého důvodu špatně (patrně nejvýše v řádu dnů) je možné po obdržení rozhodnutí termín odchodu do důchodu posunout tak aby došlo ke splnění chtěného t.j. 10 x nad nárok a doplnění 43 odpracovaného roku.

Příklad: výpočet 44 dnů byl špatně a do odpracování 43 let chybí 46 dnů nebo 42 dnů … po obdržení rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů manželka posune termín odchodu do důchodu na 17. 3. 2017 nebo na 13.3. 2017 ?

Moc Vás prosím pokud budete mít čas a bude to možné o kontrolu mých propočtů z dokumentů které Vám zasílám v příloze. Děkuji za pozornost kterou mi věnujete.

S přáním pevného zdraví a jasné mysli.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Práce nad nárok a zhodnocení dalšího celého roku pojištění

K výpočtu doby pojištění je vhodné použít naši kalkulačku doby pojištění. Obecně by vámi zvolený postup šel použít, ale je třeba počítat s tím, že ne všechny náhradní doby pojištění se hodnotí na 80 % (popsáno ve výše odkazovaném článku). Výpočet by tedy byl následující:

Od Do 80 % / 100 % Součet
1.9.1970 13.12.1972 100% 835 studium do 18 let
14.12.1972 30.6.1974 80% 451,2 studium po 18. roce
1.7.1974 29.6.2005 100% 11322 zaměstnání, péče, OSVČ
30.6.2005 2.10.2005 80% 76 úřad práce
3.10.2005 30.5.2006 100% 240 OSVČ
1.6.2006 31.12.2007 100% 579 pojištění
1.1.2008 1.6.2008 100% 153 ???
2.6.2008 30.11.2010 80% 729,6 pobírání IT
1.12.2010 30.4.2011 100% 151 OSVČ
1.5.2011 8.7.2012 80% 348 úřad práce
9.7.2012 13.8.2014 100% 766 OSVČ

Celkem tedy vaše paní skutečně k datu dosažení důchodového věku získá 15651 dní pojištění, tj. 42 let a 321 dní pojištění. Nebyl jsem si jistý rokem 2008, který je uveden pouze vaší poznámkou, ale počítám, že pojištění trvalo až do dne přiznání invalidního důchodu (nemoc v ochranné lhůtě by se hodnotila na 80 %, ne na 100 %).

Zaokrouhlení se provádí na celé dny nahoru – § 34 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Výpočet “práce nad nárok” máte také proveden správně. Pokud bude starobní důchod přiznán k 15. 3. 2017, bude mít vaše paní zhodnoceno deset devadesátidenních období nad nároku a získá i 43. rok doby pojištění. O zhodnocení 44 dnů pro získání celého roku pojištění není nutné žádat, ČSSZ ho provede automaticky – § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

Bude-li to nutné, můžete do 30 dnů od obdržení rozhodnutí požádat o změnu data přiznání důchodu  – § 86 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

průběh pojištění manželky na přelomu let 2007/2008

30.10.2007 – 31.12.2007 vážná operace a nemoc za trvání pracovního poměru  na výplatní pásce označeno 811 DNP-nemoc (kod 811 je asi poplatný konkrétnímu používanému programu pro výpočet ale slovní označení by mělo už asi mít obecnější platnost a já si ho vykládám jako označení pro nemoc za doby trvání pracovního poměru)
31.12. 2007 pracovní poměr končí smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 (jako druhá smlouva po smlouvě na dobu určitou v roce předchozím od 1.6.2006 do 31.12.2006 ) a na další rok nebyla ze strany zaměstnatele další smlouva předložena  zřejmně z důvodů této dlouhodobé nemoci(smlouva  by v této situaci asi byla předložena patrně v pohádce respektive v nějakém televizním pořadu o tom jak si lidé po padesátém roce věku mají najít anebo udržet práci).
1.1.2008 – 1.6.2008 nemoc nepřetržitě pokračuje až do doby přiznání plného invalidního důchodu od 2.6.2008 a je placena nemocenská ze strany bývalého zaměstnavatele nyní pod kodem 810 DNP – nemoc v OD … to si vykládám jako nemoc v ochranné době. SVČ je pozastavena již od 30.10.2007 a zde už ani nemocenské pojištění nebylo placeno od doby souběhu se zaměstnáním.
Ověřoval jsem si tyto skutečnosti zjištěné z naší domácí evidence také dnes na příslušné OSSZ  osobně a zjistil jsem, že tam mají dobu
1.1.2008 do 1.6.2008  jako nemoc zaevidovanou ale nějak jsme se nemohli dohodnout zda je to nemoc v ochranné lhůtě a v podstatě tam směsice pracovnic dílem z oddělení nemocenského a dílem z oddělení důchodového zastává širokou paletu názorů na dané téma které se liší podle věku těch kteří je prezentují. Od názoru že nemoc v ochranné  lhůtě je nemoc, která vznikne do cca 7 pracovních dnů po skončení pracovního poměru až po názor že je to i nemoc, která trvá přes skončení pracovního poměru dále nepřetržitě – to jest i tato nemoc, nejzajímavější názor vyslovený zcela vážně jednou mladou pracovnicí byl že to je omluvená doba v té chvíli jsem pochopil, že si to musím zjistit jako obvykle někde jinde sám To že tuto nemoc nemají pravděpodobně v Praze na ČSSZ evidovanou (není v informativním listu respektive je jako neevidovaná) je další věc se kterou si už pravděpodobně poradím máme snad doma všechny potřebné doklady navíc zaměstnavatel existuje a byla s ním vždy dobrá spolupráce.

To co potřebuji s jistorou  vědět je  zda tato nemoc od 1.1.2008 do 1.6. 2008 je onou nemoci v ochranné lhůtě a dochází tedy pro její zápočet ke krácení na 80 % protože to  ovlivní rozhodování i výpočet termínu odchodu do důchodu(nemoc od 30. 10. 2007 do 31.12.2007 předpokládám s jistotou nemocí v ochranné lhůtě není).

Pokud totiž kvůli tomu dojde k navýšení chybějících dnů na 74 a tím k posunu termínu odchodu do důchodu na 14.4. 2017 bude patrně lépe zvolit termín odchodu do důchodu 14.1.2017 t.j. 9 krát nad nárok a doplnění 43 roku za současného použití pravidel pro výpočet v roce 2017 a inkasování doplatku od oné poloviny ledna než jen od poloviny dubna.

Promiňte mi trochu toho ironizování v textu mně už jednání na úřadech, problémy s evidencí ani profesionalita úředníků vůbec nerozčiluje je mi však v tomto případě trapně, že Vás opět musím s tím zatěžovat..

Děkuji mnohokrát že se našim problémům věnujete a přeji Vám hlavně pevné zdraví.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Vámi popisovaná situace je nemocí v ochranné lhůtě. Pokud zaměstnání skončilo a dočasná pracovní neschopnost trvá, jedná se o nemoc v ochranné lhůtě. Stejně tak by šlo o nemoc v ochranné lhůtě v situaci, kdy by pojištěnec začal marodit do sedmi dnů od skončení pracovního poměru. Doba od 1. 1. 2008 do 1. 6. 2008 tedy bude hodnocena v rozsahu 80 %. Výpočet doby pojištění pak bude v případě vaší ženy následující:

Od Do 80 % / 100 % Součet
1.9.1970 13.12.1972 100% 835 studium do 18 let
14.12.1972 30.6.1974 80% 451,2 studium po 18. roce
1.7.1974 29.6.2005 100% 11322 zaměstnání, péče, OSVČ
30.6.2005 2.10.2005 80% 76 úřad práce
3.10.2005 30.5.2006 100% 240 OSVČ
1.6.2006 31.12.2007 100% 579 pojištění
1.1.2008 1.6.2008 80% 122,4 nemoc v OL
2.6.2008 30.11.2010 80% 729,6 pobírání IT
1.12.2010 30.4.2011 100% 151 OSVČ
1.5.2011 8.7.2012 80% 348 úřad práce
9.7.2012 13.8.2014 100% 766 OSVČ

Celkem tedy bude získáno 15621 dní doby pojištění, tj. 42 let a 291 dní pojištění. 43 let pojištění by vaše paní získala až o 74 dní později. 9 období nad nárok pak skutečně získá k 14. 1. 2017.

V době před 1. 1. 2009 se nemoc v ochranné lhůtě prokazovala na evidenčním listu důchodového pojištění (ELDP), který je povinen vyhotovit tehdejší zaměstnavatel vaší ženy.