II. pilíř a zhodnocení dalšího celého roku pojištění

Otázka:

Dobrý den, jsem naroz.10. 9. 1956, nárok na starobní dlchod mi vznikl 10. 3. 2020. K tomuto dni jsem měl pojštěno 47 roků a 362 dnů. Pracoval jsem o 3 dny déle, abych měl 48 roků a o důchod jsem si žádal až od 14. 3. 2020.
Na Osobním listě důchodového pojištění, který je součástí Rozhodnutí, jsem měl potvrzeno 48 roků pojištění se zápočtem 3 dnů po vzniku nároku na důchod. Byl jsem účasten II. pilíře důchodového spoření od 14. 4. 2013 – 31. 12. 2015, celkem 2 r. a 275 dnů, ostatní doba 45 roků a 87 dnů + 3 dny po vzniku nároku. Prosím o sdělení, jak se má správně vypočítat procentní výměra, protože ČSSZ mi započítala dobu za 45 roků po 1,5% a 2 roky ve II. pilíři po 1,2%. Mám tedy pojištěno pouze 47 roků místo 48 roků. Je to tak správně nebo mám napsat námitku? Přišel jsem tak o 1 rok pojištění. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

II. pilíř a zhodnocení dalšího celého roku pojištění

Postup má být v tomto případě takový, že doba “nad celé roky”, které se hodnotí po 1,5 %, tj. v tomto případě 87 dní, má být připočtena k době pojištění hodnocené po 1,2 %, tj. k 275 dnům. K tomuto výsledku se mají připočítat i 3 dny získané po nároku. Výsledkem tak bude 45 let hodnocených po 1,5 % a 3 rok hodnocené po 1,2 %. Postup ČSSZ tedy není v pořádku.

Jediná situace, která mě napadá, že by se nyní nemohly zhodnotit 3 dny získané po nároku, by byla u OSVČ, kdy by se tato doba mohla zhodnotit až po podání přehledu o příjmech a výdajích v následujícím roce.