Od roku 2017 pobírám invalidní důchod 3. stupně, od 12/2021 mám nárok na starobní důchod

Otázka:

Jsem ročník 1958. od roku 2017 pobírám invalidní důchod 3. stupně, od 12/2021 mám nárok na starobní důchod, v roce 2023 chci požádát o starobní důchod, aktuálně si přivydělávám jako OSVČ (za rok 2021 zaplacena daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění), v roce 2022 odvádím srážkovou daň (daň, sociální a zdravotní pojištění). Může se mně tento přivýdělek zhodnotit při výpočtu starobního důchodu v roce 2023). Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Od roku 2017 pobírám invalidní důchod 3. stupně, od 12/2021 mám nárok na starobní důchod

Jak se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu, vysvětluji zde. Nyní ještě není znám výpočet důchodu pro rok 2023, ale vzhledem k mimořádným valorizacím bych nepředpokládal, že výpočet roku 2023 bude lepší, než zvalorizovaný důchod roku 2022.

Srážkovou daní zřejmě myslíte paušální daň? Pokud ano, tak vyměřovací základ odpovídá pouze částce zhruba 134 000 Kč, tj. dá se tedy předpokládat, že zhodnocení takového vyměřovacího základu vám „klasický“ výpočet spíše zhorší. Výhodnější pravděpodobně bude zhodnocení vyloučené doby, příp. STOP OVZ výpočet, který vysvětluji v článku výše a ČSSZ ho provede automaticky.

Obecně: Ve vašem případě nevidím žádný smysl posouvat datum přiznání důchodu do roku 2023. Starobní důchod pak bude spíše nižší z důvodu horšího výpočtu. Vyměřovací základy z posledního roku před přiznáním důchodu (kdyby byl v roce 2023) navíc mají malý vliv na jeho výpočet a ve vašem případě klasický výpočet starobního důchodu spíše zhorší (příp. neovlivní, pokud se požádá o zhodnocení vyloučené doby). Výpočet roku 2022 byl výrazně lepší než výpočet roku 2021, takže je vhodné požádat o starobní důchod k 1. 1. 2022, příp. zjistit, kdy jste získal další celý rok doby pojištění a požádat k tomuto datu.