Požádat o výpočet důchodu k 20. 11. 2019 a pak změnit datum přiznání na 1. 1. 2020?

Otázka:

Doplňující dotaz: Lze tento můj uvažovaný postup považovat za obecně správný a pro mne nejvýhodnější?
Požádat o výpočet důchodu k 20.11.2019 (t.j. ke dni důchodového věku), zjištěné chybějící dny do celého roku získat jednak další prací v měsíci listopadu a prosinci, případně doplacením dobrovolného důch.pojištění z evidence na ÚP bez podpory v minulosti. Následně do 30 dnů požádat o přepočet důchodu a jeho přiznání k 1.1.2020. Vycházím z Vašich jiných odpovědí v poradně, že při letošním růstu mezd a předběžně schválené průměrné valorizaci kolem 900 Kč bude výpočet s novými koeficienty roku 2020 téměř jistě výhodnější, než přiznání v roce 2019 + valorizace. Jedná se o důchod cca 9500 Kč. Můj hrubý výdělek bude navíc v roce 2019 nejvyšší za poslední roky.
Ještě jednou Vám pane Maříku moc děkuji za konkrétní odpověď a oceňuji Vaši práci pro občany, poněvadž vstřícnost příslušných úřadů není vždy nejlepší.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Požádat o výpočet důchodu k 20. 11. 2019 a pak změnit datum přiznání na 1. 1. 2020?

Nyní bych počkal na konec září / začátek října, abyste si mohl být jistý, že výpočet roku 2020 bude skutečně výhodnější, než výpočet roku 2019 po valorizaci. Pokud tomu tak bude a budete-li ochoten se vzdát důchodu za období od 20. 11. 2019 do 31. 12. 2019 (uvidíme, jak velký bude rozdíl ve výpočtu a zda to bude mít smysl), požádal bych rovnou o důchod s datem přiznání k 1. 1. 2020. I v tomto případě vám nebude nic bránit požádat o změnu data přiznání důchodu k datu dosažení důchodového věku (do 30 dnů od obdržení rozhodnutí).

Vámi popsaný postup by možný byl, ale je zbytečně komplikovaný (ČSSZ na toto není úplně “stavěná – vše pak dlouho trvá) v situaci, kdy vše směřujeme k tomu, že důchod by měl být stejně přiznán k 1. 1. 2020.