Kdyby se mi započítal ještě celý rok 2020. Měla bych větší důchod?

Otázka:

Dobrý den, 14.10.2020 mám nárok na odchod do důchodu. Vím, že pro výpočet důchodu se mi započítává doba do roku 2019. Kdy by bylo možné požádat o důchod, aby se mi započítal ještě celý rok 2020. Měla bych větší důchod ? Něž kdyby se počítal jen do roku 2019? Děkuji za Vaší odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kdyby se mi započítal ještě celý rok 2020. Měla bych větší důchod?

Ne, doba se vám nebude počítat jen do konce roku 2019, ale do dne předcházejícího dni přiznání důchodu. Do konce roku 2019 se (v případě přiznání důchodu v roce 2020) hodnotí vyměřovací základy (výdělky). Jak se starobní důchod počítá, podrobně vysvětluji zde. Rozhodující není, kdy o důchod požádáte, ale od kdy, tj. není důležité datum uplatnění žádosti, ale datum přiznání důchodu.

Srovnání výpočtů důchodů v roce 2020 a v roce 2021 bude možné nejdříve koncem září 2020, kdy jako každoročně vydám článek se srovnáním obou výpočtů. Nedá se ale předpokládat, že by mělo smysl přijít o dva a půl důchodu kvůli možná vyššímu důchodu v roce 2021. Důchod byste pravděpodobně vyšší měla (obzvlášť, pokud byste počkala do půlky ledna), ale to by nebylo způsobeno “započtením roku 2020”, ale novým výpočtem v roce 2021 a prací nad nárok.