Co je to výpočtová zamítačka?

Otázka:

Dobrý den, prosím o vysvětlení pojmu – důchodová zamítačka – jako možnosti max.navýšení důchodu při přiznání koncem roku nebo hned po novém roce. Můj důchodový věk je 20.11.2019. Moc děkuji!

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co je to výpočtová zamítačka?

Výpočtová zamítačka se používá v situaci, kdy např. v důsledku reformy, příp. jiných změn, dochází od určitého data (např. od 1. ledna následujícího roku) ke zhoršení výpočtu v důsledku nových podmínek pro výpočet důchodu. Výpočtová zamítačka funguje tak, že se požádá o předčasný starobní důchod (musí na něj již být nárok) k datu spadajícímu “do starých podmínek”, ale bez výplaty důchodu. Žadatel je výdělečnou činností (zaměstnáním) dále pojištěn, tj. nemá stejně nárok na výplatu předčasného důchodu a ke dni dosažení důchodového věku požádá o přepočet důchodu za výkon výdělečné činnosti a o uvolnění výplaty důchodu. Tím je dosaženo toho, že důchod je přiznán za starých (výhodnějších podmínek) a není pokrácený.

Ve vašem případě by výpočtová zamítačka neměla žádný význam, protože důchodového věku dosáhnete před koncem roku.