Co je to výpočtová zamítačka?

Otázka:

Dobrý den, prosím o vysvětlení pojmu – důchodová zamítačka – jako možnosti max.navýšení důchodu při přiznání koncem roku nebo hned po novém roce. Můj důchodový věk je 20.11.2019. Moc děkuji!

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co je to výpočtová zamítačka?

Výpočtová zamítačka se používá v situaci, kdy např. v důsledku reformy, příp. jiných změn, dochází od určitého data (např. od 1. ledna následujícího roku) ke zhoršení výpočtu v důsledku nových podmínek pro výpočet důchodu. Výpočtová zamítačka funguje tak, že se požádá o předčasný starobní důchod (musí na něj již být nárok) k datu spadajícímu “do starých podmínek”, ale bez výplaty důchodu. Žadatel je výdělečnou činností (zaměstnáním) dále pojištěn, tj. nemá stejně nárok na výplatu předčasného důchodu a ke dni dosažení důchodového věku požádá o přepočet důchodu za výkon výdělečné činnosti a o uvolnění výplaty důchodu. Tím je dosaženo toho, že důchod je přiznán za starých (výhodnějších podmínek) a není pokrácený.

Ve vašem případě by výpočtová zamítačka neměla žádný význam, protože důchodového věku dosáhnete před koncem roku, navíc je velmi pravděpodobné, že výpočet nového roku bude opět výrazně lepší než ten letošní.