Byla jsem na úřadu práce. Mám změnit datum přiznání pro získání dalšího celého roku pojištění?

Otázka:

Dobrý den,prosila bych poradit ve věci změny data přiznání starobního důchodu. Jedná se o to,že 11.11.2020 jsem požádala o starobní důchod na OSSZ (od data 16.10.2020) s tím, že lze požádat o změnu termínu přiznání důchodu. Důchod mi byl přiznán ČSSZ od data 16.10.2020, kdy jsem splnila podmínky věku a odpracovaných let. Dne 11.12.2020 mi byl rozhodnutím ČSSZ vyměřen starobní důchod od data 16.10.2020 a z rozhodnutí ČSSZ jsem zjistila, že mi schází 3 dny, aby mi byl započten další rok , tj. místo 45 let bych dosáhla pojištění 46 let. Problém je však v tom, že k 30.6.2020 mi byl ukončen pracovní poměr a od 8.7.2020 jsem byla v evidenci na úřadu práce,pro důchod je to tzv. náhradní doba plnění a zde údajně nelze zažádat o změnu termínu přiznání starobního důchodu z původního data 16.10.2020 na změnu od 16.11.2020, neboť se jedná o náhradní dobu plnění, jedině bych musela doložit pracovní poměr v délce 3 dnů, abych dosáhla na 46 let pojištění ( mám odpracována 45 let a 362 dnů, bohužel ale od 8. července 2020 až do konce listopadu 2020, jak je uvedeno výše, jsem byla evidována na úřadu práce. Je pravda, že tyto chybějící 3 dny nelze pokrýt nahradní dobou z ÚP, tz. změnit datum přiznání důchodu o chybějící dny z náhradní doby plnění. V rozhodnutí mám náhradní dobu za letošní rok započtenou pouze v obdobi od 8.7.2020 do 15.10.2020? Měla jsem zato, že když požádam o změnu přiznání starobního důchodu od 16.11.2020, tak mi tato náhradní doba na ÚP (tz. do 16.11.2020) bude taky započtena, a tím dosáhnu splnění podmínky 46 let pojištění. Děkuji za informaci.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Byla jsem na úřadu práce. Mám změnit datum přiznání pro získání dalšího celého roku pojištění?

Evidence na úřadu práce je náhradní doba pojištění (ne plnění), která se po vzniku nároku na starobní důchod (tj. ve vašem případě od 16. 10. 2020) nehodnotí – § 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Změnit datum přiznání důchodu tedy můžete, ale další dobu pojištění tak nezískáte, tj. toto posunutí bude naprosto zbytečné.

Napadají mě tři varianty, jak dosáhnout dalšího celého roku pojištění:

  1. Doložit nějakou neprokázanou dobu, díky které byste získala další dobu pojištění.
  2. Zastavit výplatu starobního důchodu, tři mít výdělečnou činnost a následně požádat o úpravu důchodu a uvolnění výplaty.
  3. Doplatit si pomocí dobrovolného důchodového pojištění např. srpen 2020. Tím získáte dalších zhruba 6 dní pojištění (srpen by se vám nehodnotil na 80 % jako evidence na ÚP, ale 100%).