Uvažuji z důvodů valorizace důchodů v r. 2020 o odchodu do předčasného důchodu

Otázka:

Můj důchodový věk je 29.2.2020. Uvažuji z důvodů valorizace důchodů v r. 2020 o odchodu do předčasného důchodu v prosinci r. 2019, což by mělo být výhodnější zhlediska výše důchodu po valorizaci. Chtěl bych ale zůstat nadále v zaměstnání. Vím, že bych v takovém případě přiznaný vyplacený předčasný důchod musel vrátit za měsice 12/2019, 1/2020 a 2/2020 a první předčasný důchod bych tedy obdržel až v březnu 2020 po dosažení důchodového věku. Je takový postup možný a vztahovala by se na můj předčasný důchod vůbec valorizace důchodů v r. 2020, protože bych v lednu 2020 předčasný důchod nepobíral z důvodů zaměstnání v prac. poměru., i když bych předčasný důchod přiznaný měl?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Uvažuji z důvodů valorizace důchodů v r. 2020 o odchodu do předčasného důchodu

Srovnání výpočtů důchodů v roce 2019 a v roce 2020 bude možné nejdříve v září 2019, kdy jako každoročně vydám článek se srovnáním obou výpočtů.

Vycházíte z mylného předpokladu, že zvalorizovaný důchod (i když předčasný, tj. krácený) bude právě díky valorizaci vyšší než řádný starobní důchod (tj. nekrácený). I když výpočet roku 2020 není dosud znám, je extrémně nepravděpodobné, že bude horší, než zvalorizovaný výpočet roku 2019. U předčasného důchodu (pokráceného) je ta šance ještě mizivější.

Abych ale odpověděl na váš dotaz: Pokud by byl výpočet letošního roku (+ valorizace) vyšší než výpočet roku 2020 (jakože opravdu nebude), vámi popsaný postup by byl možný. Nemusel byste ale nic vracet, pouze byste si požádat o přiznání předčasného důchodu k 31. 12. 2019 a o výplatu důchodu od 29. 2. 2020 (dosažení důchodového věku).